bijscholingen en opleidingen

Cursussen via Sport Vlaanderen – VTS

 • sportkaderopleidingen: klik hier voor meer info
 • vind een VTS opleiding op jouw maat: klik hier voor meer info

Cursussen via Parnas vzw

 • Parnas is een centrum voor vorming en vrijetijdsopvoeding in Dilbeek
 • bijscholingen in o.a. sportmassage, dans, sporttaping, enz
 • alle info en inschrijvingen: www.cvvparnas.be

Bijscholingen via BVLO vzw

 • BVLO is een vakvereniging voor leerkrachten LO, sportlesgevers, trainers, (jeugd)sportbegeleiders
 • sporttechnische en sportdidactische bijscholingen
 • Sportievakleden nemen deel aan ledenprijs!
 • alle info en inschrijvingen: www.bvlo.be

Bijscholingen voor sportclubs

VTS Plus

 • een kans voor trainers op alle niveaus om zich blijvend bij te scholen en in dialoog te treden met andere trainers
 • een initiatief van de Vlaamse Trainersschool
 • vind een VTS opleiding op jouw maat: klik hier voor meer info

Opleidingen via Dynamo Project

 • Dynamo Project biedt vormingen en bijscholingen aan voor sportclubbestuurders
 • neem een kijkje op www.dynamoproject.be (doorklikken naar “opleidingen”)