charter fair play

Wat betekent fair play in je sportclub voor Sportievak vzw?

Bij fair play denkt men aan “eerlijk en sportief spelgedrag”. Maar fair play gaat verder dan eerlijk en sportief spelgedrag op het sportveld! Het gaat hem over de waarden en de opvoedkundige meerwaarde, respect voor mede- en tegenspeler, het creëren van een veilige en aangename omgeving om in te sporten! Kortom fair play zorgt voor meer plezier, meer veiligheid en meer respect!

Voor welke waarden wil onze federatie garant staan?

Omgang met spelregels

Het gaat hier over technische richtlijnen om de sport op een eerlijke en uniforme manier te laten verlopen, kortom een aantal praktische afspraken over de sport waarover weinig discussie kan bestaan.

Aanbeveling clubs: communiceer de “spelregels” van je sport duidelijk aan de leden en pas deze consequent toe!

Omgang met gedragsregels

Het gaat er over hoe je je doel als sporter wil bereiken. Stel voor de club duidelijke gedragsregels op, dit in combinatie met realistische doelen voor iedere sporter zodat iedereen weet hoe ze zich moeten / kunnen gedragen. Dit is afhankelijk van club tot club. Individuele sport of teamsport? Recreatie of competitie? Prestatiegericht of gezondheidsgerelateerd?

Aanbeveling clubs: communiceer aan je leden dat ze zich ook gedragen volgens de regels van de fair play:

 • heb respect voor je jezelf als sporter, evenals voor je mede- of tegenstrever
 • wees eerlijk en sport met gelijke kansen
 • beheers steeds jezelf en toon de nodige sportiviteit
 • fair play telt niet enkel op het veld, maar ook eromheen
 • toon als club, bestuur en trainers en speler steeds het voorbeeld en reageer bij de minste inbreuk op fair play
 • maak goede afspraken en zorg steeds voor plezier tijdens het sporten
 • nultolerantie tegen elke vorm van agressie, racisme of zaken in strijd met fair play regels

Ons streefdoel?

Alle sporters moeten kunnen sporten in aangepaste oefenvormen met leden van hetzelfde ontwikkelingsniveau.

 • hiertoe moeten alle aangesloten clubs consequent hun doelgroep van leden afbakenen en zich consequent op deze doelgroep blijven focussen zodat iedereen kan sporten met gelijke kansen
 • clubs worden aangezet om hun sport regionaal te promoten door middel van deelname aan of organisatie van sportpromotionele acties gericht op hun eigen doelgroep

De federatie en aangesloten clubs dienen alle fair play beginselen hoog in het vaandel te dragen, dit zowel op niveau van het clubbestuur als bij de sporters, bestuursleden, trainers of begeleiders, supporters,…

 • clubs streven ernaar de fair play-regels te hanteren en te waarborgen
 • er is een nultolerantie tegen elke vorm van agressie en racisme

Het accent ligt op het recreatieve, vormende en bredere karakter van de sport en we willen dit dan ook op een positieve manier in de kijker plaatsen. Promotionele acties zetten er toe aan om hun leden in beweging te zetten onder de slogan: “onze sportclub zet je in beweging”