je sporters begeleiden

Door je aangesloten leden optimaal te begeleiden, maak je als club het verschil. Dit moet de hoofddoelstelling zijn van iedere sportclub, trainer, begeleider en vrijwilliger!

Ook hierbij wil Sportievak je club ondersteunen. Hieronder vind je nuttige info om je spelers o.a. op een medische en ethisch verantwoorde manier aan het sporten te zetten.

doping

ethisch sporten

fairplay

gezond sporten

risicovechtsporten

sportletsels

stretching

training en coaching

veiligheid en verkeer

voeding

wetenschappelijke know-how