medisch attest voor sportclubs

Sportievak vzw en haar aangesloten clubs treffen alle nodige maatregelen om het sporten veilig en medisch verantwoord te laten verlopen (oa door gediplomeerde sportlesgevers, aangepaste sportaccommodatie en –materiaal,…).  Niettemin kan de federatie/club niet inschatten of alle leden geschikt zijn om de gekozen sport te beoefenen.
Een medische keuring is niet vereist voor de verzekering maar wordt door de federatie, in het kader van het gezond sporten, ten zeerste aangeraden.

Je kan hiervoor onderstaand formulier downloaden maar de club kan ook zelf voor een ontwerp zorgen of de dokter kan een attest uitschrijven.

download het blanco medisch attest

De attesten hoeven niet ingeleverd te zijn bij de start van de sportactiviteiten maar mogen in de loop van de eerste maanden van het seizoen bezorgd worden.

 

Wil je nagaan of een preventieve sportmedische keuring voor jouw club nuttig kan zijn?

Met dit online-instrument kan je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat je moet laten onderzoeken: www.sportkeuring.be