meldpunt geweld en misbruik

Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Eén aanspreekpunt voor burgers

Geweld, misbruik en kindermishandeling zijn maatschappelijke problemen die een bijzonder zware impact hebben op iedereen die hierbij betrokken is. Ze tasten de leefkwaliteit en het vertrouwen in een veilige samenleving aan. De voorbije jaren is het duidelijk geworden dat er nood is aan één aanspreekpunt waar de burger terecht kan.

Voortaan is er in Vlaanderen één centraal telefoonnummer voor elk vermoeden van geweld. Van 9 uur tot 17 uur kan iedereen op het nummer 1712 terecht met vragen en meldingen, en dat discreet en gratis.

logo1712

Geïntegreerde aanpak

Het meldpunt integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten en onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) en de centra algemeen welzijnswerk (CAW). Deze organisaties kunnen vertrouwen op heel wat expertise in partnergeweld, slachtofferhulp en ouderenmisbehandeling. Op 7 plaatsen in Vlaanderen bemannen medewerkers van beide diensten een meldpunt dat bereikbaar is via één nummer: 1712. Via een doorschakelsysteem komt de beller terecht bij het meldpunt in zijn eigen regio. Voor de oproeper zijn er geen kosten. Geleidelijk aan worden de bestaande werkingen rond slachtofferhulp, partnergeweld en ouderenmisbehandeling in dit meldpunt geïntegreerd. Voor de organisatie van deze meldpunten werden de CAW’s en VK’s versterkt voor een totaalbedrag van 636 000 euro.

Actieplan geweld op kinderen

Het meldpunt kadert in de brede aanpak van de Vlaamse overheid tegen geweld en seksueel misbruik. De Vlaamse Regering formuleerde midden vorig jaar een actieplan met betrekking tot de aanpak van geweld op kinderen, en in het bijzonder kindermisbruik.
Op 29 februari tekenden de Vlaamse ministers die bevoegd zijn voor welzijn, sport, onderwijs en jeugd samen met hun partnerorganisaties nog een engagementsverklaring om de seksuele integriteit van minderjarigen te beschermen.

Sensibiliseringscampagnes

Het meldpunt voert regelmatig informatie-en sensibiliseringscampagnes, met daarbij aandacht voor specifieke doelgroepen of problematieken.

Alle info en antwoorden op tal van vragen zijn te vinden op

www.1712.be