reglement sportclubondersteuning

Sportievak Sterrenlabel
Jouw clubwerking is geld waard!

Kwaliteitslabel en financiële ondersteuning voor Sportievak-clubs

EthiasEvents_LogoSportievak beloont jou voor je harde werk. Aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria kun je punten verdienen voor je sportclub. Elke club kan intekenen op het Sterrenlabel, onafhankelijk van de grootte of doelstelling van je club, de leeftijd van je leden, de sporttak,… Elke club kan deelnemen.
Het Sportievak Sterrenlabel wordt gerealiseerd met de steun van Ethias en Sport Vlaanderen.

Behaal je als club een minimum aantal punten, dan verdien je een ster. Elke club met aandacht voor kwaliteit verdient ongetwijfeld een ster! En wie weet misschien wel drie sterren!

Waarmee houden we rekening?

De volgende kwaliteitscriteria zijn belangrijk:

 • Hoe wordt je club georganiseerd (gegevens van verantwoordelijken en trainers beschikbaar op site, aangesloten bij gemeentelijke sportraad, structuur …)
 • Hoe worden je leden begeleid? Beschik je over trainers/ begeleiders, hoeveel trainers/ begeleiders per lid, beschikken trainers/ begeleiders over sportdiploma’s?
 • Is er aandacht voor gezond en ethisch sporten? (panathlonverklaring, is er een ethische code, zijn er clubacties zoals gezond ontbijt, aandacht voor opwarming en cooling down, is er een klachtenprocedure,…)
 • Zet je club zichzelf/ Sportievak in de kijker? (organiseer je evenementen, blijft je ledenaantal constant, is er ruimte voor logovermelding Sportievak, nemen leden deel aan sportkampen van Sportievak?
 • Is er aandacht voor laagdrempelig sporten? (aandacht voor doelgroep allochtonen, personen in kansarmoede of personen met een beperking)
 • Neemt je club deel aan overleg sportclubondersteuning?

Hoe meer punten je verzamelt, hoe meer financiële ondersteuning je voor je club verdient! Teken dus snel in op ons Ethias-sterrenlabel! (inschrijven kan tot 1 juni) via deze link.

De volledige voorwaarden en criteria worden toegelicht op onze Sportievak-Clubdag op 22 april 2017 – info volgt in een mail.
Alle info en reglement clubondersteuning wordt aan de clubs bezorgd vanaf 1 mei 2017.

Timing

 • Intekenen op sterrenlabel en sportclubondersteuning: voor 1 juni 2017
 • Indienen dossier: 1 juni – 1 november 2017
 • Resultaat sterrenlabel en financiële ondersteuning wordt vóór 31 december 2017 bekendgemaakt.
 • Uitreiking sterrenlabel: januari 2018
 • Uiterste indiendatum bewijsstukken voor financiële ondersteuning: 1 april 2018
 • Betaling financiële ondersteuning: 1april – 15 april 2018