organisatie en structuur

Bestuur

Organigram

organigram

Samenstelling Raad van Bestuur

Verslagen

Vergaderdata

  • woensdag 28.03.2017
  • woensdag 31.05.2017
  • woensdag 13.09.2017
  • woensdag 25.10.2017
  • woensdag 13.12.2017

 

Algemene vergadering

Interesse om onze federatie mee uit te bouwen en onze doelstellingen te realiseren? Bekijk hier de procedure en kandidaatstelling AV.

 

Raad van bestuur

Jaarverslagen

 

Beleidsplan