Home Contact Organisatie Organisatie en structuur

Organisatie en structuur

Raad van bestuur

Sportievak vzw staat onder toezicht van een raad van bestuur waarvan de leden afkomstig zijn uit diverse sectoren die met de sportwereld verband houden.

 • Dhr. Koen De Vos is voorzitter
 • Dhr. François Seigers is ondervoorzitter
 • Dhr. Gilbert Raymaekers is secretaris en penningmeester

Bestuursleden Sportievak vzw

Eventuele briefwisseling aan de Raad van Bestuur kan verstuurd worden naar Groeningelaan 40 in 8500 Kortrijk.

Bestuur

Organigram

Vergaderdata

Vergaderdata 2017

 • woensdag 28.03.2017
 • woensdag 31.05.2017
 • woensdag 13.09.2017
 • woensdag 25.10.2017
 • woensdag 13.12.2017

Vergaderdata 2018

 • woensdag 17.01.2018
 • woensdag 28.03.2018
 • woensdag 06.06.2018
 • woensdag 19.09.2018
 • woensdag 28.11.2018

Verslagen

Algemene vergadering

Interesse om onze federatie mee uit te bouwen en onze doelstellingen te realiseren? Bekijk hier de procedure en kandidaatstelling AV.

Raad van bestuur

Jaarverslagen

Beleidsplan