Home Contact Organisatie Organisatie en structuur

Organisatie en structuur

Raad van bestuur

Sportievak vzw staat onder toezicht van een raad van bestuur waarvan de leden afkomstig zijn uit diverse sectoren die met de sportwereld verband houden.

 • Dhr. Koen De Vos is voorzitter
 • Dhr. François Seigers is ondervoorzitter
 • Dhr. Gilbert Raymaekers is secretaris en penningmeester

Bestuursleden Sportievak vzw

Eventuele briefwisseling aan de Raad van Bestuur kan verstuurd worden naar Esserstraat 6 in 8550 Zwevegem.

Bestuur

Organigram

Vergaderdata

Vergaderdata 2019

 • woensdag 30.01.2019
 • woensdag 27.03.2019
 • woensdag 05.06.2019
 • dinsdag 01.10.2019
 • woensdag 27.11.2019

Vergaderdata 2020

 • woensdag 29.01.2020
 • woensdag 25.03.2020
 • woensdag 03.06.2020
 • woensdag 30.09.2020
 • woensdag 02.12.2020

Verslagen

Algemene vergadering

Interesse om onze federatie mee uit te bouwen en onze doelstellingen te realiseren? Bekijk hier de procedure en kandidaatstelling AV.

Raad van bestuur

Jaarverslagen

Beleidsplan