Home Ik sport alleen Sportieflex Aansluitingsvoorwaarden

Aansluitingsvoorwaarden en gedragscode SportieFlex

Lid worden van SportieFlex impliceert dat je akkoord gaat met deze aansluitingsvoorwaarden en de gedragscode zoals hieronder beschreven.

Administratieve voorwaarden

Lid worden van SportieFlex doe je door het invullen van het aansluitingsformulier op de website van Sportievak vzw.

De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van je lidmaatschap, zoals omschreven in onze privacyverklaring. Indien er in de loop van het lidmaatschap gegevens wijzigen moet dit terwille van de sportverzekering gemeld worden aan ons kantoor.

Medisch attest: een medische keuring is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aangeraden door de federatie.

Financiële voorwaarden

Betaling aansluitingspremie

Na het invullen van je aansluitingsformulier krijg je een betaalscherm en moet de premie meteen online worden betaald. Betaling via overschrijving is niet mogelijk.

Je lidmaatschap begin vanaf ontvangst van je betaling: je ontvangt hiervan onmiddellijk een bevestiging via e-mail.

Beëindiging van het lidmaatschap

Door het lid

Je lidmaatschap duurt een jaar en gaat in vanaf de datum van betaling. Enige tijd voor het einde van je lidmaatschap krijg je via mail de vraag of je je lidmaatschap wil verlengen.

Een vroegtijdige beëindiging van je lidmaatschap of een terugbetaling van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Door Sportievak vzw

Sportievak vzw behoudt zich het recht voor om leden die de groepsgeest verstoren, de geldende gedragscodes niet naleven of zich schuldig maken aan verboden praktijken uit te sluiten en te schrappen van verdere aansluiting. Hiervoor verwijzen we naar het tuchtreglement.

Sportverzekering

Na betaling ben je als lid verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via onze sportverzekeringspolis bij Arena NV, 24/7 voor individuele sportbeoefening en tijdens deelname aan activiteiten in onze SportieFlexclubs (oplijsting op onze website).

Bij een sportongeval opgelopen tijdens de clubactiviteiten moet je een ongevalsaangifte bezorgen aan Sportievak vzw: een formulier en meer informatie vind je hier.

Charter en clubreglement

Onze SportieFlexleden...

algemeen

 • zetten het sporten centraal en beleven plezier aan sport
 • sporten met een gezonde geest in een gezond lichaam
 • kiezen voor geschikte accommodatie en goed sportmateriaal
 • kunnen onze sporters voldoende recupereren voor de volgende training

aangepast niveau

 • passen trainingen aan hun leeftijd, mogelijkheden en individueel ritme
 • stellen zichzelf realistische doelstellingen en laten zich hier indien nodig bij begeleiden

medisch

 • zijn overtuigd van het belang van gezond sporten (gezonde voeding, voldoende drinken, op tijd rusten)
 • zijn zich er van bewust dat een regelmatige medische check-up nuttig kan zijn
 • proberen sportletsels te vermijden maar verzorgen zich ook na een accidentje
 • houden rekening met de eisen en de risico’s van de sport
 • letten er op dat ze voldoende recupereren voor een volgende training

ethisch

 • behandelen elkaar waardig en respecteren elkaars integriteit
 • weren alle vormen van geweld geweerd
 • tolereren drugs noch doping
 • zijn integer en waakzaam voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • kunnen in geval van (vaststelling van) grensoverschrijdend gedrag terecht bij onze vertrouwenspersoon
 • bannen alle vormen van discriminatie en racisme
 • respecteren elkaars diversiteit en zijn verdraagzaam
 • pesten, bedriegen of misbruiken niemand

laagdrempelig

 • proberen mogelijke drempels weg te werken (financieel, onbekend met het aanbod, bereikbaarheid, taal, cultuur, verblijfsstatuut)