Home Sportclubs Aansluiting Sterrenlabel reglement
Financiële tegemoetkoming tot 500 euro!
Bij de tweede editie van het Sportievak-Sportsterrenlabel tekenden 20 clubs in voor de pijler kwaliteit: Zij vulden een enquête in waarbij gepeild werd naar de kwaliteit in de sportclub. Maar liefst 10 onder hen behaalden meteen meer dan 30 punten en dus 3 sterren, 7 clubs waren goed voor 2 sterren en 3 clubs verdienden 1 ster. De deelnemende clubs kregen een mooi bedrag terug, naargelang het aantal behaalde punten en sterren.
Vijf clubs organiseerden zelf een bijscholing en krijgen daarvoor een financiële tegemoetkoming van de federatie. En nog een aantal andere clubs motiveerden hun lesgevers om een erkende opleiding te volgen, die ook gedeeltelijk wordt terugbetaald.
Mis de volgende oproep niet en doe zeker ook mee!

Sportievak Sterrenlabel

Kwaliteitslabel en financiële ondersteuning voor onze sportclubs

Sportievak beloont jou voor je harde werk!

Ons reglement sterrenlabel focust zich op 3 pijlers en bijhorende ondersteuningsmogelijkheden:

 1. We willen onze clubs ondersteunen bij de organisatie van bijscholingen. Hier vind je alvast enkele tips compleet mét praktische info en prijzen.
 2. We willen dat de clubs de trainers motiveren om zich bij te scholen (volgen van erkende opleidingen).
 3. We willen de clubs die acties ondernemen om de kwaliteit in hun club te verhogen extra waarderen via het sterrenlabel.

Jouw werking is geld en sterren waard!

Sportievak vzw voorziet jaarlijks een bedrag voor de ondersteuning van de sportclubs. Het reglement voorziet in 3 pijlers, waarbij de middelen, afhankelijk van het aantal aanvragen, verdeeld worden over de drie pijlers.

Hoe intekenen in Sportievak Sterrenlabel?

Vul de vragenlijst bij voorkeur online in maar gebruik dit document om de vragen voor te bereiden of samen met enkele (bestuurs)leden te overlopen.

Je kan online intekenen op één of meerdere pijlers. Dat kan via onderstaande links:

Timing

 • Aanvraag indienen voor 1 november (opgelet pijler 1: indienen 1 maand voor aanvang bijscholing).
 • Resultaat sterrenlabel en financiële ondersteuning wordt vóór 15 november bekendgemaakt.
 • Uitreiking sterrenlabel: 1 december.
 • Uiterste indiendatum bewijsstukken voor financiële ondersteuning: 31 december.
 • Uitbetaling financiële ondersteuning: januari.

Voorwaarden

 • Aangesloten zijn bij Sportievak in het huidige sportjaar.
 • Kosten bewijzen.
 • Timing respecteren.

Met de steun van

Meer info nodig, iets niet duidelijk? 

Clubondersteuners Hilde en Sophie helpen jou zo snel mogelijk verder!

Bel 056 26 44 20        Mail clubs@sportievak.be