Home Sportclubs Corona

Regels voor de sport in alarmfase 4

Update 23 oktober – Vanaf vrijdag 23 oktober geldt in Vlaanderen alarmfase 4. Die is voorlopig afgekondigd tot en met 19 november. Tegen die datum worden de kleurcodes en de protocollen die gelden in de sport herwerkt.

Tot 19 november gelden deze regels voor de sport:

In georganiseerd verband

Outdoor sporten

 • t.e.m. 18jaar (°2002 of later): sporten met contact, wedstrijden zijn toegelaten;
 • 18+ (°2001 of vroeger): contact binnen de eigen sportgroep kan, wedstrijden zijn niet toegelaten, altijd 1,5m afstand bewaren tot andere sportgroepen;

Indoor sporten

 • t.e.m. 12jaar (°2008 of later): sporten met contact, wedstrijden zijn toegelaten
 • 13+ t.e.m. 18jaar (°2002 of later): altijd 1,5m afstand, ook bij wedstrijden
 • 18+ (°2007 of vroeger): altijd 1,5m afstand bewaren, wedstrijden zijn niet toegelaten
 • Zwembaden zijn open, voor 12+ kan zwemmen alleen met 1,5 m afstand
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve in zwembaden
 • Publiek is niet toegelaten bij wedstrijden, behalve één gezinslid bij amateurjongerenwedstrijden (jongeren t.e.m. 18 jaar °2002 of later) of één begeleider bij een G-sporter
 • Publiek is niet toegelaten bij trainingen, behalve voor medische begeleiding of bij begeleiding van kleuter

In niet-georganiseerd verband

 • je mag sporten met je eigen nauwe contact (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend);
 • je mag sporten met max. 3 andere personen zonder contact. Met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen.

Registratie, toeschouwers, wedstrijden en mondmaskers

Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres. Download een template van zo'n registratieformulier voor sportorganisatoren;

De Vlaamse sportsector adviseert om zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. Ook buiten moet je zoveel mogelijk voldoende afstand bewaren;

Toeschouwers zijn niet meer toegelaten op sportactiviteiten, niet op wedstrijden en niet op trainingen. Alleen bij amateurjongerenwedstrijden is één gezinslid per jongere (°2002 of later) toegelaten;

Op trainingen – indoor en outdoor – is alleen één medische begeleider toegelaten. Bij kleuters mag één begeleider bij de training aanwezig zijn;

Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen: mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden: in een sporthal dus ook in de toegangshal, in de gangen, aan de toiletten, in de cafetaria wanneer je recht staat,...

Voor een sportieve wedstrijd met meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, heb je een toelating van de gemeente nodig.

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Alle protocollen en gedragscodes worden herwerkt. Je vindt ze hier zodra ze klaar zijn.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

Overzichtstabel Maatregelen voor de sportsector vanaf 23 oktober

Vanaf woensdag 14/10/2020 Code oranje voor de sport

Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden worden. De kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist op vraag van en in overleg met de sportsector. “We roepen iedereen op om de veiligheidsmaatregelen langs het veld maximaal te respecteren, zodat de sportactiviteiten op het veld kunnen blijven doorgaan”, zegt Weyts. “Als de situatie verder verslechtert, dan zullen we ook de kantines moeten sluiten en het publiek moeten weren”.

De leidraad Sport en Corona bij Code Oranje kan je hier raadplegen en/of downloaden

Al sinds de uitbraak van het coronavirus is er op regelmatige basis overleg tussen de sportsector, Vlaams minister van Sport Ben Weyts en artsen. De situatie wordt voortdurend gemonitord. Op dit moment stijgen de coronacijfers zorgwekkend. Bovendien blijken er in vergelijking met andere geledingen van de samenleving binnen de sportwereld meer kansen om het virus door te geven. De sportwereld toont zich verantwoordelijk en dringt zelf aan op verstrengde maatregelen.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft nu na overleg met de sportsector beslist dat sportief Vlaanderen vanaf woensdag schakelt naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden tijdelijk verboden worden voor iedereen boven 12 jaar. Er kunnen bijvoorbeeld geen competitiematchen basket meer georganiseerd worden, maar een contactloze wedstrijd zoals enkelspel tennis kan nog wel. Verder blijven fitness en trainingen waarbij men anderhalve meter afstand hanteert mogelijk. Douches en kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden. “Dit zijn geen prettige maatregelen, zeker niet met de herfstvakantie in zicht. Maar we moeten kordaat optreden als we aanwijzingen hebben dat de sportwereld een broeihaard kan zijn”, zegt Weyts. “Voor de jongste sporters blijft er wel iets meer mogelijk: we willen ervoor zorgen dat zij kunnen blijven sporten”.

Kantines mogen openblijven, maar moeten dezelfde strikte regels volgen als de horeca: enkel zittend, maximaal 4 personen aan een tafel en anderhalve meter afstand tussen tafels. Publiek blijft toegelaten, met de beperkingen die opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit: maximaal 200 toeschouwers indoor, maximaal 400 toeschouwers outdoor, altijd met afstand en mondmaskers. Je kan alleen nog meer toeschouwers toelaten als je een speciale toelating krijgt na een goedkeuring op basis van het COVID Infrastructuur Risico Model (CIRM). “Voor kantines en publiek blijft de lat gelijk liggen met respectievelijk de horeca en bijvoorbeeld de cultuursector”, zegt Weyts. “In een stadion of kantine kan je regels handhaven. Sporters en hun publiek kunnen zich even goed gedragen als cafébezoekers of concertgangers. Maar we waarschuwen wel: als de situatie blijft verslechteren, dan komen er ook nog strengere maatregelen in beeld. Het is nu van cruciaal belang om alle veiligheidsvoorschriften goed na te leven”.

Tijdens de herfstvakantie kunnen sportkampen doorgaan in kleinere groepen, volgens de protocollen die gelden voor alle jeugdkampen.

De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd. “Dat kan ook een motivatie zijn om de verstrengingen nu goed op te volgen”, zegt Weyts. “We kunnen opnieuw versoepelen, als we er eerst in slagen om de cijfers opnieuw terug te dringen”.

De volledige kleurencode kan je hier raadplegen en/of downloaden

Kleurencode voor de sport

De klankbordgroep heeft een kleurencode voor de sport uitgewerkt. Minister Weyts heeft zijn goedkeuring gegeven en ook de andere gemeenschappen scharen zich achter het voorstel van de klankbordgroep. Op woensdag 26 augustus werd een gezamenlijk persbericht uitgestuurd. De bedoeling van de kleurencode is om duidelijkheid en éénvormigheid te brengen voor de sportsector.

Vlaanderen bevindt zich nu in code geel en volgt de richtlijnen die zijn uitgewerkt in het MB en de protocollen voor de sportsector. Indien de epidemiologische toestand zou verslechteren dan kunnen de getroffen regio’s / provincies / lokale besturen tijdelijk een code oranje of rood afkondigen. Via de kleurencodes willen de ministers en de sportsector de sportbeoefening en sportcompetities maximaal vrijwaren. Zo mogen de jongeren tot en met 12 jaar steeds blijven sporten en worden er bv. in de code oranje enkele voorwaarden verstrengd inzake sportactiviteiten waarbij contact niet te vermijden is. Daarnaast zijn er ook extra verstrengingen voorzien inzake aanwezigheid van publiek en gebruik van de kleedkamers en douches.
De volledige kleurencode kan je hier raadplegen en/of downloaden
De leidraad Sport en Corona bij Code Geel kan je hier raadplegen en/of downloaden
Advies Code Geel specifiek voor vechtsportclubs werd opgemaakt door het RisicoVechtsportPlatform

Sporten vanaf woensdag 29 juli

Het MB na de Veiligheidsraad van 27 juli 2020 werd gepubliceerd en voor de sport verandert op zich niet zo veel t.o.v. de laatste fase die van start ging op 1 juli. (*) uitgezonderd in de provincie Antwerpen

Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden
 • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is
 • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
 • de contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd m.h.o. op de contacttracing
  Een model registratieformulier sport kan hier downloaden.

Sportwedstrijden en -evenementen

 • maximum 100 toeschouwers binnen of 200 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen
 • voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte is er vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen
 • er geldt een mondmaskerplicht voor de toeschouwers van al deze sportwedstrijden en -evenementen

In het MB staat de expliciete vermelding dat lokale en provinciale besturen steeds strengere regels kunnen opleggen op hun grondgebied. Neem dus steeds contact op met jullie lokale overheid om de geldende regels op het grondgebied te weten.

Ook wordt aan de lokale besturen gevraagd om een herevaluatie te doen van alle geplande evenementen/wedstrijden. De evenementen/wedstrijden die meer dan 200 deelnemers en/of toeschouwers hebben moeten een (nieuwe) expliciete toestemming krijgen van de lokale overheid.

In alle openbare gebouwen (waaronder sporthallen) geldt tevens een mondmaskerplicht. Deze verplichting geldt ook outdoor op private of publieke druk bezochte plaatsen, bepaald door de bevoegde lokale overheid.

Sportkampen kunnen blijvend georganiseerd worden volgens de geldende protocollen.

Lees hier de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector - update 29 juli
(*) Lees hier het provinciaal besluit voor de verstrengde maatregelen die gelden in de provincie Antwerpen - update 12/08

Voor heel wat doelgroepen zijn er protocollen en gedragscodes geschreven, die kan je hieronder raadplegen en downloaden

Gedragscodes

Gedragscodes voor sporters
Gedragscodes voor G-sporters
Gedragscodes voor trainers & sportbegeleiders
Gedragscodes voor sportouders
Gedragscodes voor bestuurders
Gedragscodes voor vrijwilligers

Nuttige protocollen

Download hier het protocol voor sportkampen voor kinderen
Download hier het protocol voor sportkampen voor volwassenen en senioren
Download hier het protocol voor fitnesscentra
Download hier het protocol voor organisatoren van sportevenementen
Download hier het protocol voor zwembaduitbaters

Met betrekking tot omgaan met ouderen in coronatijden verwijzen we naar het ouderencharter

Fase 4 in de exitstratgie - vanaf woensdag 1 juli

Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
 • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
 • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
 • je de veiligheidsprotocollen volgt

De zwembaden, sauna’s en wellnesscentra kunnen weer open als ze voldoen aan de veiligheidsprotocollen.
Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven wordt.

Publiek mag weer:

 • Vanaf 1 juli: maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
  Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals bijvoorbeeld tribunes worden georganiseerd, zullen protocollen worden opgesteld. Deze vind je hier binnenkort.
  Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.
 • Vanaf 1 augustus: maximum 400 toeschouwers binnen of 800 personen buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat.
  Een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan gevraagd worden aan lokale overheden voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

De leidraad van de klankbordgroep Sport vind je hier

Fase 3 in de exitstrategie - vanaf maandag 8 juni

Op de veiligheidsraad van woensdag 3 juni werden nieuwe maatregelen aangekondigd die zullen ingaan vanaf maandag 8 juni 2020. In een notendop: alle maatregelen die tot nog toe voor buitensporten golden, gelden vanaf 8 juni ook voor indoorsporten: in georganiseerd verband mag je sporten met een groep van maximaal 20, zolang je de social distancing-maatregelen in acht neemt, je handen voor en na wast, net als het gemeenschappelijk sportmateriaal.
Voor -12-jarigen geldt de regel van social distancing niet. Ook de fitnesscentra kunnen weer open vanaf 8/6/2020.

Lees hier het ministerieel besluit, de leidraad van Sport Vlaanderen vind je hier en voor de richtlijnen vanuit onze federatie klik hier

Veel succes aan onze clubs die hiermee groen licht krijgen om opnieuw op te starten. Hou het sportief, gezond en veilig!

Fase 2 in de exitstrategie - vanaf maandag 18 mei

Sportclubs mogen weer trainingen in de buitenlucht houden, mét de aanwezigheid van een coach en met niet meer dan 20 mensen.
Hiermee wordt alleen stap 1 (6 stappen in totaal) van het advies van de klankbordgroep Heropstart Sport gevolgd, het advies dat door de ministers van Sport is neergelegd bij de GEES.

Lees hier de richtlijnen zoals we kunnen lezen in het MB en voor de richtlijnen vanuit de klankbordgroep klik hier

Heb je concrete vragen over de specifieke organisatie van je sporttak, neem dan gerust contact op en we helpen je verder met de interpretatie van de richtlijnen en praktische tips op maat van je sportclub.

Veilig sporten: richtlijnen voor sporters in 10 stappen - download hier

De nationale Veiligheidsraad heeft dus opnieuw geen uitspraak gedaan over de volgende fases voor de heropstart van onze sportsector.
De premier benadrukte wel al dat sport- en cultuurevenementen verboden zijn tot zeker 30 juni.
Wat de indoorsporten, de sportkampen en het vervolg van de sportcompetities betreft, liet Wilmès weten dat er meer info zal volgen zodra er een akkoord is met de GEES. Voor 8 juni zal er qua sport evenwel niets veranderen. Zo klonk het op de persconferentie van 13 mei.

Exitstrategie voor sportorganisaties vanaf maandag 4 mei: wat, wanneer en hoe?

Op vrijdag 24 april maakte de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie voor ons land bekend. Vanaf maandag 4 mei kunnen we beginnen met een gefaseerde afbouw van de maatregelen. Ook voor de sportsector zijn er eerste voorzichtige stappen te nemen. De Klankbordgroep* voor de heropstart van de sportsector formuleerde hierbij een advies dat wij hier graag meegeven.
Lees meer