Home Sportclubs Corona

Sporten vanaf woensdag 29 juli

Het MB na de Veiligheidsraad van 27 juli 2020 werd gepubliceerd en voor de sport verandert op zich niet zo veel t.o.v. de laatste fase die van start ging op 1 juli. (*) uitgezonderd in de provincie Antwerpen

Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden
 • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is
 • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
 • de contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd m.h.o. op de contacttracing

Sportwedstrijden en -evenementen

 • maximum 100 toeschouwers binnen of 200 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen
 • voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte is er vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen
 • er geldt een mondmaskerplicht voor de toeschouwers van al deze sportwedstrijden en -evenementen

In het MB staat de expliciete vermelding dat lokale en provinciale besturen steeds strengere regels kunnen opleggen op hun grondgebied. Neem dus steeds contact op met jullie lokale overheid om de geldende regels op het grondgebied te weten.

Ook wordt aan de lokale besturen gevraagd om een herevaluatie te doen van alle geplande evenementen/wedstrijden. De evenementen/wedstrijden die meer dan 200 deelnemers en/of toeschouwers hebben moeten een (nieuwe) expliciete toestemming krijgen van de lokale overheid.

In alle openbare gebouwen (waaronder sporthallen) geldt tevens een mondmaskerplicht. Deze verplichting geldt ook outdoor op private of publieke druk bezochte plaatsen, bepaald door de bevoegde lokale overheid.

Sportkampen kunnen blijvend georganiseerd worden volgens de geldende protocollen.

Lees hier de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector - update 29 juli
(*) Lees hier het provinciaal besluit voor de verstrengde maatregelen die gelden in de provincie Antwerpen

Voor heel wat doelgroepen zijn er protocollen en gedragscodes geschreven, die kan je hieronder raadplegen en downloaden

Gedragscodes

Gedragscodes voor sporters
Gedragscodes voor G-sporters
Gedragscodes voor trainers & sportbegeleiders
Gedragscodes voor sportouders
Gedragscodes voor bestuurders
Gedragscodes voor vrijwilligers

Nuttige protocollen

Download hier het protocol voor sportkampen voor kinderen
Download hier het protocol voor sportkampen voor volwassenen en senioren
Download hier het protocol voor fitnesscentra
Download hier het protocol voor organisatoren van sportevenementen

Met betrekking tot omgaan met ouderen in coronatijden verwijzen we naar het ouderencharter

Fase 4 in de exitstratgie - vanaf woensdag 1 juli

Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
 • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
 • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
 • je de veiligheidsprotocollen volgt

De zwembaden, sauna’s en wellnesscentra kunnen weer open als ze voldoen aan de veiligheidsprotocollen.
Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven wordt.

Publiek mag weer:

 • Vanaf 1 juli: maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
  Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals bijvoorbeeld tribunes worden georganiseerd, zullen protocollen worden opgesteld. Deze vind je hier binnenkort.
  Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.
 • Vanaf 1 augustus: maximum 400 toeschouwers binnen of 800 personen buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat.
  Een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan gevraagd worden aan lokale overheden voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

De leidraad van de klankbordgroep Sport vind je hier

Fase 3 in de exitstrategie - vanaf maandag 8 juni

Op de veiligheidsraad van woensdag 3 juni werden nieuwe maatregelen aangekondigd die zullen ingaan vanaf maandag 8 juni 2020. In een notendop: alle maatregelen die tot nog toe voor buitensporten golden, gelden vanaf 8 juni ook voor indoorsporten: in georganiseerd verband mag je sporten met een groep van maximaal 20, zolang je de social distancing-maatregelen in acht neemt, je handen voor en na wast, net als het gemeenschappelijk sportmateriaal.
Voor -12-jarigen geldt de regel van social distancing niet. Ook de fitnesscentra kunnen weer open vanaf 8/6/2020.

Lees hier het ministerieel besluit, de leidraad van Sport Vlaanderen vind je hier en voor de richtlijnen vanuit onze federatie klik hier

Veel succes aan onze clubs die hiermee groen licht krijgen om opnieuw op te starten. Hou het sportief, gezond en veilig!

Fase 2 in de exitstrategie - vanaf maandag 18 mei

Sportclubs mogen weer trainingen in de buitenlucht houden, mét de aanwezigheid van een coach en met niet meer dan 20 mensen.
Hiermee wordt alleen stap 1 (6 stappen in totaal) van het advies van de klankbordgroep Heropstart Sport gevolgd, het advies dat door de ministers van Sport is neergelegd bij de GEES.

Lees hier de richtlijnen zoals we kunnen lezen in het MB en voor de richtlijnen vanuit de klankbordgroep klik hier

Heb je concrete vragen over de specifieke organisatie van je sporttak, neem dan gerust contact op en we helpen je verder met de interpretatie van de richtlijnen en praktische tips op maat van je sportclub.

Veilig sporten: richtlijnen voor sporters in 10 stappen - download hier

De nationale Veiligheidsraad heeft dus opnieuw geen uitspraak gedaan over de volgende fases voor de heropstart van onze sportsector.
De premier benadrukte wel al dat sport- en cultuurevenementen verboden zijn tot zeker 30 juni.
Wat de indoorsporten, de sportkampen en het vervolg van de sportcompetities betreft, liet Wilmès weten dat er meer info zal volgen zodra er een akkoord is met de GEES. Voor 8 juni zal er qua sport evenwel niets veranderen. Zo klonk het op de persconferentie van 13 mei.

Exitstrategie voor sportorganisaties vanaf maandag 4 mei: wat, wanneer en hoe?

Op vrijdag 24 april maakte de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie voor ons land bekend. Vanaf maandag 4 mei kunnen we beginnen met een gefaseerde afbouw van de maatregelen. Ook voor de sportsector zijn er eerste voorzichtige stappen te nemen. De Klankbordgroep* voor de heropstart van de sportsector formuleerde hierbij een advies dat wij hier graag meegeven.
Lees meer