Home Sportclubs Corona

Verzekerd individueel sporten dankzij Sportievak en Arena

In de huidige verzekeringsvoorwaarden is opgenomen dat alle Sportievak clubleden verzekerd zijn tijdens alle clubactiviteiten. Bij enkele gezondheidssporten is er een uitbreiding toegestaan tijdens individuele sportbeoefening buiten clubverband.
Nu jullie clubactiviteiten omwille van de Covid-19 maatregelen verplicht werden stil gelegd, willen we als sportfederatie alle Sportievak clubleden zo veel aanmoedigen om te blijven bewegen, individueel en volgens de geldende maatregelen.
Als ondersteuning kunnen we, in overleg met verzekeringsmaatschappij Arena, alle aangesloten clubleden dan ook blijvend verzekeren tijdens deze individuele sportbeoefening, tot zolang jullie de clubactiviteiten opnieuw opstarten. Denk hierbij vooral aan joggen, wandelen, yoga en fitness (individueel en thuis), paardrijden, fietsen, rolschaatsen,… dus alle sporten die je momenteel individueel of met een vaste sportpartner mag beoefenen.


Huidige regels voor de sport - vanaf 1 december

Update 1 december - In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met het laatste ministeriële besluit van de federale regering van 27 november 2020.
Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

Opgelet: de grenzen van de geboortejaren hieronder vermeld, verschuiven met ingang van 1 januari 2021. 2008 wordt 2009, 2007 wordt 2008, …

In het kort:

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:

  > voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen:

  * outdoor en indoor sporten en sportwedstrijden tussen sportgroepen houden.
  * op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente en overnachtingen zijn niet mogelijk

  > voor personen vanaf 13 jaar indien ze zich houden aan strikte voorwaarden:

  * outdoor sportlessen en -trainingen met maximum vier personen zijn toegestaan als ze georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider.
  * Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs. Die richtlijnen vind je terug op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).

  > Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

  * alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  * of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m
  * met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand.

 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open voor iedereen. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen.
 • fitnesscentra en bowlingzalen blijven gesloten, ook voor kinderen.

 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn en in de zwembaden die open mogen.

 • Sportkantines blijven gesloten

 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister

 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

Er waren de laatste dagen heel wat verduidelijkingsvragen inzake het sporten in groepjes van 4 in georganiseerd clubverband. Het kabinet Weyts heeft deze verduidelijking gegeven en deze werden verwerkt in een nieuwe algemeen protocol en een brief van de minister zelf. Je kan deze via raadplegen via onderstaande links.

Algemeen protocol sport en corona - vanaf 1 december
Maatregelen voor de sportsector - vanaf 1 december
Mededeling Minister Weyts - 4 december

Strengere maatregelen voor de sport vanaf 29 oktober

Afgelopen vrijdag 30 oktober 2020 kondigde het overlegcomité nieuwe, strengere maatregelen af in de strijd tegen het coronavirus. In het MB van 1 november 2020 lezen we enkele aanpassingen/verduidelijkingen t.a.v. de afgekondigde maatregelen na het vorig MB van 29 oktober 2020. Het gaat dan meer specifiek over de richtlijnen voor indoor sporten voor kinderen t.e.m. 12 jaar.

De maatregelen gaan in vanaf 2 november 2020 en gelden tot 13 december 2020.

Belangrijkste wijziging ten opzichte van de maatregelen van 29 oktober: Indoor sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, ...) is toch mogelijk voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) indien er goedkeuring werd gegeven door het lokaal bestuur.
Voor de rest blijven de gecommuniceerde maatregelen van 29 oktober van kracht.

Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

In het kort:

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
 • Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of voor (buiten)schoolse activiteiten
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  - met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  - of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor Kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of LO-lessen hebben op school. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers (geen douches!)
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar, overnachtingen zijn verboden
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

Er staat geen echte einddatum op de maatregelen, dit zal afhangen van de evolutie van de cijfers, maar er zal op regelmatige momenten geëvalueerd worden.

Geldende protocollen: