Home Sportclubs SportieGO! Gedragscodes

Gedragscodes bij SportieGO!

Gedragscode leden

 • ik speel en sport met alle sporters en zorg er mee voor dat het sporten leuk is voor iedereen
 • ik probeer altijd mijn best te doen en sta klaar om te helpen
 • ik luister goed naar de opdrachten en gehoorzaam aan trainers (ook al ben ik niet akkoord)
 • ik hou me aan gemaakte afspraken en sport volgens de afgesproken regels
 • ik onderneem geen gevaarlijke experimenten, maar hou het veilig
 • ik eet gezond, drink voldoende, rust op tijd
 • ik zorg voor mijn lichaam en meld eventuele blessures
 • ik neem geen drugs noch doping
 • ik behandel het materiaal met zorg
 • ik heb respect voor iedereen (mede- en tegenstanders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers, supporters,…)
 • ik hou me aan de regels van fair play: ik speel het spel eerlijk en blijf sportief bij winst en verlies
 • ik schreeuw of scheld niet en doe niet mee aan agressie en geweld
 • ik ben verdraagzaam en respecteer iedereen als persoon
 • ik pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niemand
 • Ik ben integer en ben waakzaam voor grensoverschrijdend gedrag

Gedragscode ouders

 • ik vind het belangrijk dat mijn kind plezier beleeft aan het sporten
 • ik leer mijn kind dat inzet en motivatie belangrijker is dan winnen en prestaties
 • ik aanvaard dat mijn kind niet altijd de beste is, maar prijs mijn kind als het zijn best heeft gedaan
 • ik moedig mijn kind aan de regels te volgen (zowel reglement als gedragscode)
 • ik zie er op toe dat mijn kind het nodige sportgerief bij zich heeft
 • ik breng mijn kind op tijd naar de sportles en verwittig tijdig indien mijn kind afwezig zal zijn
 • ik leer mijn kind om respectvol om te gaan met materiaal, accommodatie, teamgenoten, trainers, tegenstanders
 • ik ondersteun positief gedrag en help negatief gedrag te voorkomen
 • ik blijf ouder en accepteer de beslissingen van de trainer/scheidsrechter
 • ik respecteer en waardeer de begeleiders (vrijwilligers en lesgevers) van mijn kind die de sportactiviteit mogelijk maken
 • ik zorg ervoor dat mijn kind voldoende rust en een gezonde voeding krijgt
 • ik tolereer geen pestgedrag van mijn kind en reageer gepast op negatief gedrag
 • Ik ben integer en ben waakzaam voor grensoverschrijdend gedrag

Gedragscode trainers

attitude

 • ik vind het belangrijk dat elk kind plezier beleeft aan het sporten, maar ook iets bijleert
 • ik bied degelijke sportlessen of trainingen aan, aangepast aan de leeftijd en vaardigheid
 • ik beoordeel sporters op wat ze doen, niet om wie ze zijn
 • ik besteed evenveel aandacht aan minder talentvolle als aan talentvolle sporters
 • ik geef positieve feedback en probeer bij te dragen aan het zelfvertrouwen
 • ik heb oog voor het sociale aspect binnen de sportomgeving

begeleiding

 • ik heb een voorbeeldfunctie en gedraag me hiernaar
 • ik maak geen misbruik van mijn machtspositie en intimideer mijn sporters niet
 • ik probeer respect te krijgen door respect te tonen
 • ik maak duidelijke afspraken met sporters en ouders
 • ik ben verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal
 • ik leer mijn sporters met zorg omgaan met materiaal en accommodatie
 • ik blijf mijn vaardigheden bijscholen

medisch

 • ik zorg voor een veilige sportomgeving en voorzie aangepast materiaal
 • ik probeer letsels te vermijden
 • ik weet waar de EHBO te vinden is

laagdrempelig

 • ik discrimineer, bedrieg of misbruik niemand
 • ik geef iedereen een gelijke kans
 • ik maak duidelijk dat pesten niet kan
 • ik doe niet mee aan agressie en geweld

ethisch

 • ik ben een voorbeeld van fair play en straal dit ook uit
 • ik pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe
 • ik leer sporters omgaan met winst en verlies
 • ik kwets niemand door te schelden of grof taalgebruik
 • ik ben integer en ben waakzaam voor grensoverschrijdend gedrag