Home Sportclubs Sportverzekering Medisch attest

Medisch attest voor sportclubs

Sportievak vzw en haar aangesloten clubs treffen alle nodige maatregelen om het sporten veilig en medisch verantwoord te laten verlopen (oa door gediplomeerde sportlesgevers, aangepaste sportaccommodatie en -materiaal,…). Niettemin kan de federatie/club niet inschatten of alle leden geschikt zijn om de gekozen sport te beoefenen.

Aanbevelingen Sportievak vzw

Verplichting medisch onderzoek

Voor alle sporttakken (m.u.v. de sporttakken die uitgesloten zijn in de verzekeringspolis) is een medische keuring niet vereist, maar wordt dit door de federatie, in het kader van het gezond sporten, ten zeerste aangeraden.

Of dit verplicht wordt opgelegd aan de leden, wordt door de club bepaald in overleg met de federatie. Bij twijfel of een sporter al dan niet een medische keuring dient te ondergaan, wordt er doorverwezen naar www.sportkeuring.be. Via dit online-instrument kan je dat te weten komen.

Na een letsel of sportblessure moet alvorens sporthervatting telkens een genezingsattest bezorgd worden aan de verzekeringsmaatschappij.

Frequentie van preventief sportmedisch onderzoek

Er wordt geadviseerd is om een jaarlijks preventief medisch onderzoek te vragen van de leden.

Inhoud preventief sportmedisch onderzoek

De inhoud van sportmedische geschiktheid wordt bepaald door de individuele arts, die oordeelt of het betrokken lid al dan niet geschikt is om deze sportdiscipline uit te oefenen. Er is geen opgelegde inhoud door de federatie, waardoor dit veelal een preventieve gezondheidscontrole is.

Model medisch attest

Je kan hier een blanco medisch attest downloaden. De club kan ook zelf voor een ontwerp zorgen of de dokter kan een attest uitschrijven.

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Sportievak gebruik van cookies. Meer informatie   OK