Home Sportkampen Praktische info FAQ coronamaatregelen

Hoe gaan we op sportkamp deze zomer?

We staan voor een zomer waarin niets is zoals het was maar... dat betekent niet dat het onmogelijk is! Sportievak treft tal van maatregelen om de sportkampen op een veilige manier te laten verlopen. We lichten hier alvast een aantal zaken toe.

Voor details per kamplocatie verwijzen we naar de kampinfo, die binnenkort volledig bijgewerkt wordt. De kampinfo vind je door in te loggen op je account op deze website en onder "inschrijvingen" op het info-icoontje te klikken.

Eén kampbubbel

Sportkampen mogen uit bubbels van maximaal 50 personen bestaan, inclusief monitoren.

Op al onze sportkampen met overnachtingen wordt dit aantal niet overschreden dus elk sportkamp is één bubbel waarbinnen iedereen contact mag hebben met elkaar en bv slaapkamers en sanitair mag delen.

Monitoren kregen richtlijnen om contact met externen (= al wie niet tot de bubbel behoort) zoveel mogelijk te vermijden maar soms kan dit natuurlijk ook niet anders: in dat geval gelden de standaard regels van social distancing en moeten zij mondmaskers dragen. We denken hierbij bv aan contact tussen monitoren en ouders, kampuitbaters, andere groepen.

Op sportkampen zonder overnachting worden aparte groepen gevormd zodat het aantal van 50 personen evenmin overschreden wordt. Die groepjes komen onderling niet met elkaar in contact.

Onthaal er vertrek

We werken overal met een drop-off en pick-up zone. Aankomen zal volgens een tijdslot of een bepaalde looproute gebeuren, details daarover zijn (binnenkort) in de kampinfo te vinden.

Externen krijgen géén toegang tot sportaccommodaties, het verblijf, kamers of sanitair van onze bubbels. Dat geldt dus ook voor ouders: bij de start van het kamp kunnen ouders helaas niet mee naar de kamer van hun kind. Monitoren zullen helpen om de bedden op te maken. Bij sportkampen zonder overnachting mogen ouders de accommodaties ook niet betreden.

Sport en ontspanning

Alle activiteiten gaan zoveel mogelijk door in open lucht. Ook avondactiviteiten, rustmomenten, vieruurtjes,… als het weer het toelaat blijven we buiten. Indien nodig is er een binnenruimte, die voorbehouden is voor onze kampbubbel.

Indien er meerdere groepen op eenzelfde kampplaats verblijven zijn er voor de maaltijden afzonderlijke uren of afzonderlijke eetzalen.

Ontsmetting en hygiëne

Voor het sportmateriaal zijn er op elke kampplaats producten voorzien en afspraken gemaakt rond dagelijkse ontsmetting. We zetten echter maximaal in op eigen sportuitrusting: een eigen wetsuit, eigen paardrij(poets)gerief, eigen fiets,… breng mee wat je hebt, wat je kunt, wat van toepassing is. Ook eigen beddengoed is overal vereist dit jaar want dit mag niet door de kamplocaties gegeven worden.

Handen ontsmetten zal ook op geregelde tijdstippen gebeuren: elke deelnemer brengt een eigen handgel (min. 70% alcohol) en een eigen flesje handzeep mee. Ook een voorraad papieren zakdoeken moet mee in de bagage.

Ziekte

Zieke kinderen horen niet thuis op sportkamp, ongeacht of het corona betreft of niet. Is uw kind in de week voor het kamp ziek, hou het dan thuis. Neem uw verantwoordelijkheid en stel geen volledige groep bloot aan een mogelijk gevaar!

Vul de medische info over je kind aan onder je account. Deze informatie is erg belangrijk deze zomer dus doe dit tijdig en verzwijg geen zaken.

In geval van ziekte tijdens de kampweek zal uw kind ook onmiddellijk de kampplaats moeten verlaten. Overal is een quarantaineruimte voorzien in afwachting van uw aankomst. Monitoren werden gebrieft over hoe ze deze situatie op een kindvriendelijke manier aanpakken.

Tot slot… een geruststelling

Op sportkampen met overnachting nemen de monitoren op zondagavond even de tijd om de deelnemers wat uitleg over alle maatregelen en het kampverloop te geven, vragen te beantwoorden en eventuele twijfels bij de deelnemers weg te nemen.

Op sportkampen zonder overnachting zullen deelnemers hier weinig "hinder" van ondervinden: ze blijven gedurende de dag binnen hun groep en bij hun eigen monitor.

Gedurende de kampweek, denk er aan als ouder: geen nieuws is goed nieuws. De monitorenteams zijn in de eerste plaats met en voor jullie kinderen in de weer, ons team van vaste medewerkers bereidt alles voor en volgt elk sportkamp nauwgezet op. Voor noodgevallen blijven we uiteraard steeds bereikbaar.

Ondanks alles: we maken er een superzomer van!!