Home Sportkampen Praktische info Verzekering & annulatie

Verzekeringen op sportkampen en vakanties

Ongevallen op sportkampen en sportvakanties

Alle deelnemers zijn automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen, zowel op binnen- als op buitenlandse sportkampen en -vakanties. (polis bij Arena nv, voorwaarden zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar). Als er een ongeval gebeurt wordt al het nodige gedaan om je kind de juiste hulp te bieden. Na afloop van het kamp krijg je per brief of via e-mail alle informatie voor de aangifte van de kosten aan de verzekeringsmaatschappij. Heb je vragen? Aarzel niet ons te contacteren: 056 26 44 20.

Reisbijstand op buitenlandse sportvakanties

Via Sportievak kan je geen reisbijstandsverzekering afsluiten voor buitenlandse sportvakanties. We raden je wel aan je hierover te informeren: een repatriëring, vervroegde terugkeer, verlengd verblijf om medische redenen, enz zijn zaken die via zo'n verzekering geregeld worden.

Je kan terecht bij je ziekenfonds (Mutas) of bij een privépartner.

Annuleren van een vakantie

Een annulatie moet steeds schriftelijk (post of e-mail) worden gemeld en een geldig attest (arts of andere) moet worden meegestuurd.

Indien een annulatie minder dan een week voor de startdatum van een vakantie gebeurt, dan kan dit initieel telefonisch gemeld worden. De annulatie moet daarna binnen de 24 uur schriftelijk (e-mail) door de (vertegenwoordiger van de) deelnemer worden bevestigd, zoniet vervalt elk recht op compensatie.

Bij annulatie van een vakantie met overnachtingen worden volgende kosten aangerekend:

  • meer dan 35 dagen voor de start van de schoolvakantie waarin de geboekte vakantie valt: € 20
  • vanaf 35 maar meer dan 25 dagen voor de startdatum van de schoolvakantie waarin de geboekte vakantie valt: 50% van het deelnamegeld *
  • bij annulatie vanaf 25 dagen voor de start van de schoolvakantie waarin de geboekte vakantie valt, wordt geen geldelijke terugbetaling gedaan: indien de annulatie gebeurt om gegronde redenen (geattesteerd) voorzien wij een tegoed ter waarde van 75% van het deelnamegeld

* In dit geval kan je er ook voor kiezen het volledige bedrag min een administratiekost van € 20 in een tegoed te krijgen.

Bij annulatie van een vakantie zonder overnachtingen worden volgende kosten aangerekend:

  • meer dan 25 dagen voor de start van de schoolvakantie waarin de geboekte vakantie valt: € 15
  • vanaf 25 maar meer dan 10 dagen voor de startdatum van de schoolvakantie waarin de geboekte vakantie valt: € 30
  • bij annulatie vanaf 10 dagen voor de start van de schoolvakantie waarin de geboekte vakantie valt, wordt geen geldelijke terugbetaling gedaan: indien de annulatie gebeurt om gegronde redenen (geattesteerd) voorzien wij een tegoed ter waarde van 75% van het deelnamegeld

Tegoeden blijven geldig tot 1 jaar na de kampdatum.

Startdata schoolvakanties 2021:

  • krokusvakantie: 14.02.2021
  • paasvakantie: 04.04.2021
  • zomervakantie: 04.07.2021
  • herfstvakantie: 31.10.2021

Tip: neem een annulatieverzekering bij een privépartner of ga na of je die hebt via je kredietkaart. Dergelijke verzekering kan tussenkomen in geval je een sportkamp of vakantie om bepaalde redenen moet annuleren.