Home Wedstrijd BBS

Wedstrijdreglement Belgian Boat Show 2020

De wedstrijd “win een vakantieweek aan het Comomeer voor 2 jongeren” wordt georganiseerd in België door Sportievak vzw (ondernemingsnummer BE 0472.460.373), met maatschappelijke zetel in de Esserstraat 6, 8550 Zwevegem.

Legitieme deelnemers (jongeren tussen 10 en 18 jaar) maken kans op de volgende prijs: een vakantie aan het Comomeer voor 2 personen (leeftijd 10 tot 18-jarigen), waarvan de 1e persoon geen gezinslid is van de 2e persoon (domicilie niet op hetzelfde adres).

De winnaar kan een vakantieweek kiezen uit volgende periodes:

  • vrijdag 17 juli - zondag 26 juli 2020
  • vrijdag 24 juli - zondag 2 augustus 2020
  • vrijdag 31 juli - zondag 9 augustus 2020
  • vrijdag 7 aug - zondag 16 augustus 2020

De winnaars volgen het programma summer (uitstappen + sport + waterski/wakeboard) ter waarde van € 695 /persoon. Bij overstap naar een ander programma wordt een opleg aangerekend door Sportievak vzw.

Deelnemen kan enkel door:

  • de contactgegevens kenbaar te maken via het wedstrijdformulier op onze stand op de Belgian Boat Show 2020 (van de deelnemers worden de volgende contactgegevens gevraagd: naam jongere, adres, geboortedatum, GSM, e-mailadres)
  • de wedstrijdvraag en schiftingsvraag te beantwoorden aan onze stand tijdens de beurs

De winnaar wordt bepaald tussen diegenen die de wedstrijdvraag juist beantwoord hebben en op basis van een correcte of zo goed mogelijke benadering van het juiste antwoord op de schiftingsvraag, waarbij het kleinste verschil met het correcte antwoord de doorslag geeft. In geval van ex aequo zal door loting uit de gelijke antwoorden beslist worden.

Bij de wedstrijd ‘Win een vakantieweek aan het Comomeer voor 2 jongeren” zal er 1 winnaar aangeduid worden. De winnaar wordt op maandag 10 februari 2020 online op http://www.facebook.com/ComoSportievak bekend gemaakt. De winnaar wordt ook individueel telefonisch verwittigd. Indien deze persoon niet binnen de 10 dagen reageert op een bericht of indien deze persoon foute adresgegevens doorgaf, vervalt het recht op de prijs.

Elke persoon kan slechts één maal deelnemen. Bij vaststelling van misbruik volgt uitsluiting.

Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan jongeren (10 tot 18 jarigen), alle in België woonachtige fysieke personen met uitsluiting van de personeelsleden van Sportievak en hun respectievelijke gezinsleden (d.w.z. gedomicilieerd op hetzelfde adres). Door deelname aan de wedstrijd van Sportievak vzw aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Sportievak vzw. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam (eventueel ook met foto) op de website of in andere media verschijnen. Sportievak vzw behoudt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd.

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden en zullen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld. Bij onregelmatigheden beslist Sportievak vzw autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Sportievak vzw kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op www.sportievak.be/wedstrijdreglementbbs

Sportievak vzw behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten, maar de organisatie is niet verplicht elke deelnemer systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaar. Sportievak vzw behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Sportievak vzw kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Sportievak vzw.