Veelgestelde vragen Contactformulier

Contact formulier

Veelgestelde vragen

over Sportievak

Sportievak is een door Bloso erkende sportfederatie. Voor de dagelijkse werking staan het jaar rond zes vaste medewerkers in (klik voor meer details).

Daarnaast werken wij - op tijdelijke basis - met tal van vrijwilligers, sportlesgevers en animatoren voor onze vakanties en extra murosactiviteiten.

Voor wie organiseert Sportievak sportkampen en vakanties?

Kortweg: voor àlle leeftijden! Meer specifiek is dat:
 •  sportkampen met overnachting: 6 tot 18 jaar
 • sportkampen zonder overnachting: vanaf 3 jaar al
 • buitenlandse zomerreizen: van 10 jaar tot ...? (niet elke reis is voor elke leeftijd toegankelijk)
 • sneeuwvakanties: van 8 jaar tot ...? (niet elke reis is voor elke leeftijd toegankelijk)
 • dagactiviteiten, weekends en langere vakanties voor volwassenen

Wil je graag onze brochures ontvangen?

Klik hier en geef ons je gegevens door.

Wil je graag meewerken op onze activiteiten of vakanties?

Elk jaar opnieuw vinden honderden sportievelingen de weg naar het ruime aanbod van Sportievak. Dagactiviteiten, sportdagen, sportkampen, wintersportreizen, wandel- en fietsvakanties, buitenlandse sportvakanties,… sportliefhebbers uit alle leeftijdscategorieën doen er aan mee.
Om al dat sportief enthousiasme in goede banen te leiden zijn wij steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Mensen met een hart voor sport, die hun eigen bezieling perfect weten over te dragen op onze deelnemers en hen op die manier een onvergetelijke dag of vakantie bezorgen!
Zin om ergens mee te werken? Neem een kijkje in het menu "medewerkers".

over onze vakanties (algemeen)

Wat houdt de annuleringsverzekering in?

Deze verzekering kan voor al onze vakanties worden genomen en behoedt de deelnemer voor mogelijke zware financiële gevolgen van annulering van een boeking.
Wanneer een deelnemer een annuleringsverzekering neemt bij het boeken van een vakantie en vervolgens onverwachts maar om welbepaalde redenen niet kan deelnemen, wordt het inschrijvingsgeld (min vrijstelling van € 25 en de verzekeringspremie) terugbetaald.

Deze verzekering dient bij inschrijving meteen aangevraagd te worden en de premie dient betaald te worden samen met het deelnamegeld. Nadien kan geen annuleringsverzekering meer verkregen worden.

Voorbeelden van gevallen waarin aanspraak kan worden gemaakt op de annuleringsverzekering:
 • overlijden, ziekte of ongeval van de deelnemer
 • overlijden, ziekte of ongeval met levensgevaar of hospitalisatie van een familielid, waarbij de aanwezigheid van de deelnemer vereist is
 • ontslag van de deelnemer om economische redenen
 • indien de deelnemer op het moment van de boeking werkloos was en voor aanvang van de reis een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden afsluit
 • ernstige schade aan de woning van de deelnemer binnen de 30 dagen voor vertrekdatum, waarbij de aanwezigheid van de deelnemer vereist is
 • herexamen(s) tijdens de geplande vakantieperiode of maximaal 15 dagen daarna (enkel geldig voor laatstejaars secundair, universitair of hoger niet-universitair)
BELANGRIJK: dit is slechts een uittreksel uit de bepalingen van de annuleringsverzekering, klik hier voor alle details van de polis.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn vakantie moet annuleren en ik geen annuleringsverzekering nam of de verzekering niet tussenkomt?

Voor elke meerdaagse vakantie kan een annuleringsverzekering genomen worden. Deze garandeert - in geval van gegronde reden voor annulering - de terugbetaling van het inschrijvingsgeld, min de verzekeringspremie en een vrijstelling van € 25. De polisvoorwaarden zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar op het secretariaat of zijn hier online na te lezen. De premie voor deze verzekering dient betaald te worden samen met het deelnamegeld. Na storting kan geen annuleringsverzekering meer verkregen worden.

In geval van annulering of bij afwezigheid bij de start van het vakantie-initiatief en indien de deelnemer geen annuleringsverzekering nam of wanneer deze niet tussenkomt, zullen volgende kosten worden aangerekend:
 • annulering meer dan 35 dagen voor de start: € 75,00
 • annulering vanaf 35 maar meer dan 25 dagen voor de afreis: 50% van het deelnamegeld
 • annulering vanaf 25 maar meer dan 10 dagen voor de afreis: 90% van het deelnamegeld
 • annulering vanaf 10 dagen voor de start of in geval van afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging: de volledige verkoopprijs
Voor activiteiten waarvoor geen annuleringsverzekering genomen kan worden (dagactiviteiten, cursussen, enz) wordt in geval van annulering of afwezigheid geen enkele terugbetaling gedaan, tenzij een officieel attest (arts, gemeentebestuur,…) de annulering kan verantwoorden. Er wordt 20% van het werkelijke deelnamegeld (met een minimum van € 12,5) afgehouden voor administratiekosten.

Mogen ouders op bezoek komen tijdens een sportkamp?

Da's niet de bedoeling. Op onze buitenlandse sportkampen en vakanties is dat niet meteen van toepassing maar ook op binnenlandse kampen hoort het niet, om diverse redenen. Deelnemers die uit de sportlessen of nevenactiviteiten gehaald worden omdat er ouders op bezoek zijn kan niet, noch dat monitoren op zo'n moment hun bezigheden moeten onderbreken of het toezicht over de groep moeten opgeven om iemand te woord te staan.

Denk er ook eens over na wat een bekend gezicht zien doet met een kind: bezoekers moeten uiteindelijk toch weer de kampplaats verlaten en dat betekent nog eens opnieuw afscheid nemen. Wat heimwee nog meer in de hand werkt, ook bij de kampgenootjes van uw kind trouwens!

Tot slot: een vakantie duurt maar vijf dagen... Wie vragen heeft of zijn zoon of dochter dringend moet bereiken mag altijd ons centrale nummer 056 26 44 20 bellen. Dat is tijdens de vakantieperiodes 7 op 7 en 24 op 24 bereikbaar (eventueel een boodschap inspreken op de voicemail). Mocht zich tijdens een vakantie iets voor doen met uw kind, dan wordt u uiteraard door ons gecontacteerd.

Zijn Sportievakvakanties ook fiscaal aftrekbaar?

Ja. De Vlaamse sportfederaties, waaronder Sportievak, kunnen de vereiste fiscale attesten verspreiden.

Sportievakvakanties zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar. De exacte geboortedatum is de maatstaf dus wie net voor een kamp 12 wordt, komt niet meer in aanmerking. Wie tijdens een vakantie jarig is kan enkel de dagen voor zijn verjaardag nog fiscaal aftrekken. Het maximaal aftrekbare bedrag per dag bedraagt € 11,20 per dag. Binnen- of buitenland en intern of extern verblijf spelen geen rol.

Fiscale attesten worden via e-mail verstuurd in het voorjaar van het aangiftejaar. Dus dit jaar een kamp volgen is in het voorjaar van volgend jaar het attest ontvangen.

Kan ik in dezelfde groep zitten als mijn vriend(in)?

Op onze sportkampen en buitenlandse reizen vormt dat geen probleem. Je hoeft het alleen maar aan je lesgevers te vragen. Die zullen zoveel mogelijk met je wensen rekening trachten te houden maar het kan natuurlijk altijd zijn dat je vraag praktisch niet haalbaar is (bv als je verschillende sporttakken hebt gekozen).

Op onze wintersportvakanties worden deelnemers ingedeeld volgens hun niveau (beginners, halfgevorderden en gevorderden) in het skiën of snowboarden. Behoor je tot hetzelfde niveau dan hoef je het ook alleen maar te melden dat je graag in dezelfde groep zit. Verschilt je niveau dan zit je uiteraard niet samen in dezelfde groep maar zie je elkaar wel op de middag en uiteraard in het hotel tijdens alle nevenactiviteiten.
BELANGRIJK: Wees eerlijk wanneer je je niveau opgeeft bij je inschrijving! Het wordt sowieso getest op de eerste ski/snowboarddag dus liegen heeft geen zin. Deze aanduiding is voor ons van groot belang voor het aanstellen van de juiste lesgevers.

Hoe schrijf je in voor een sportkamp of buitenlandse vakantie?

Je vult via de website het inschrijvingsformulier voor je gekozen vakantie in of geeft telefonisch je gegevens door (enkel op weekdagen, tijdens kantooruren). Als je elektronisch inschrijft krijg je een automatische mail die de verzending van je gegevens bevestigt. Zo weet je dat alles goed verstuurd is.

Indien een vakantie volzet is geraakt wordt je de eerstvolgende werkdag verwittigd. Zo niet, dan mag je binnen de 10 dagen een bevestigingsmail verwachten met daarin de betalingsgegevens en alle praktische kampinfo. Je schrijft binnen de voorziene termijn het gevraagde bedrag over.

Daarna ontvang je niets meer van ons, wij verwachten je dan op de voorziene datum op de kampplaats. Betalingen worden dus niet automatisch bevestigd, wij contacteren je alleen als er problemen zijn rond je inschrijving.

Voor buitenlandse vakanties ontvang je een maand voor afreis een tweede mail, met de betalingsinfo voor het saldobedrag en alle nuttige reisinformatie.

Mag ik zelf kiezen bij wie ik op de kamer slaap?

Uiteraard. Slechts één beperking hierin: jongens en meisjes slapen apart.
De kamerindeling gebeurt steeds bij aanvang van het kamp, je hoeft dus op voorhand niet te melden dat je graag bij die vriend/vriendin op de kamer wil, het volstaat dat bij de kamerverdeling te melden aan de kampverantwoordelijke.

Zijn er kortingen op sportkampen en andere vakanties?

Afhankelijk van het type vakantie zijn er kortingen voor meerdere gezinsleden, meerdere inschrijvingen van dezelfde persoon binnen hetzelfde jaar, werkgeverskortingen, enz. Op elk inschrijvingsformulier staat aangegeven welke kortingen mogelijk zijn en of ze wel of niet met elkaar gecombineerd kunnen worden. Kortingen worden pas na controle definitief toegekend. Bij de bevestiging van de inschrijving ontvang je een gedetailleerde prijsberekening.

De meeste mutualiteiten in ons land hebben speciale formulieren om een tussenkomst aan te vragen. Informeer er even naar bij jouw ziekenfonds, bezorg ons het formulier en wij sturen het - na afloop van je vakantie - ingevuld en afgestempeld terug. Je ziekenfonds betaalt je dan een stukje van het inschrijvingsgeld terug.
Op al onze vakanties wordt bij de onderste leeftijdsgrens uitgegaan van het geboortejaar, wie dus pas later of op het einde van het jaar verjaart kan toch al deelnemen aan een vakantie. Voorbeeld: wie pas in november 8 wordt kan in de zomer toch al deelnemen aan een vakantie voor kinderen vanaf 8 jaar.

Moet ik die medische fiche echt invullen? Is dat belangrijk?

Jazeker! Om meerdere redenen:
 1. Sportievak vzw treft alle nodige maatregelen om de sportlessen veilig en medisch verantwoord te laten verlopen. Onder meer door gediplomeerde sportlesgevers aan te stellen, voor aangepaste sportaccommodatie en sportmateriaal te zorgen, enzovoorts. Niettemin kan onze federatie niet inschatten of uw zoon/dochter geschikt is om de gekozen sport te beoefenen. Daarom wordt op sportkampen van Sportievak een door uw arts ondertekende verklaring gevraagd. Eén ondertekende verklaring per kalenderjaar is voldoende.
 2. De medische fiches zijn een nuttig werkinstrument voor onze monitoren. Wanneer zich een ongeval of noodsituatie voor doet bevat deze fiche vaak essentiële informatie over uw kind: uw contactgegevens, de contactgegevens van uw huisarts, ingrepen die uw kind onderging, allergieën die hij of zij heeft,... Daarom vragen we ook bij èlke vakantie een medische fiche in te vullen. Het is voor ons onhaalbaar medische fiches van kinderen die meerdere kampen doen telkens op te zoeken en opnieuw op de kampen ter beschikking te stellen van onze monitoren.
  Een tip: Hebt u een door de dokter ondertekende verklaring, maak er dan enkele kopies van, zo kan u bij elk kamp binnen hetzelfde kalenderjaar dezelfde medische fiche afgeven. Aanvullingen of wijzigingen mogen altijd aangebracht worden.
 3. Medicatie geven mag zomaar niet. Op onze vakanties zijn er geen medicijnen beschikbaar, ook niet de gangbare middelen. Wij mogen enkel en alleen producten voor wondverzorging (ontstmettingsmiddel, klevers, verband,...) ter beschikking stellen van onze monitoren. Niets houdt u echter tegen een kleine reisapotheek samen te stellen voor uw kind: op de medische fiche kan u noteren welk product bij welke situatie en in welke hoeveelheid gegeven kan of mag worden. Op die manier zal uw kind nooit iets toegediend krijgen dat u niet goedkeurt en is er zeker iets voor handen bij kleine maar vervelende situaties zoals koorts, diarree,...
Fiche kwijt? Download hier een blanco versie.

Kan ik een optie nemen op een vakantie?

Helaas niet. In het verleden is het te vaak voorgevallen dat men opties vraagt die nadien niet omgezet worden in daadwerkelijke inschrijvingen. Daardoor hebben we geregeld deelnemers moeten weigeren voor vermeend volzette vakanties. Er geldt dus slechts één regel: wie onmiddellijk inschrijft is mee, wie twijfelt komt misschien wel te laat!

Zijn er sportkampen en sneeuwvakanties buiten de schoolvakanties?

Voor wat de jongerenvakanties betreft niet gezien wij ons daarmee tot de schoolgaande jeugd richten.

Sportievak vzw organiseert op vraag van scholen, verenigingen, clubs e.a. wel activiteiten op eender welk tijdstip in het jaar. Het gaat hier dan wel om formules op maat van de aanvrager. Bijvoorbeeld sportdagen, voordrachten, uitstappen, weekends,...

Meer informatie daarover? Neem een kijkje onder het menu sportdagen, sportfeestjes, volwassenen of mail ons je specifieke vraag.

Waar vind ik de praktische info van mijn vakantie?

Die krijg je via mail bezorgd na inschrijving. De kampinfo bevat de adresgegevens van je bestemming, de uurregeling van onthaal en vertrek, een bagagelijst, enz.

Voor de binnenlandse sportkampen vind je de meeste info ook terug op deze pagina.

De reisinfo voor de buitenlandse vakanties ontvang je ten laatste een maand voor afreis via mail.

Wat is inbegrepen bij de prijs en wat niet?

Voor de  sportkampen met overnachtingen zijn alle maaltijden, overnachtingen, begeleiding door lesgevers en animatoren, verzekeringen (ongevallen en BA), gebruik van het materiaal (uitzonderingen staan per kamp vermeld) en infrastructuren inbegrepen.
Voor de sportkampen zonder overnachtingen geldt dit ook, met uitzondering van de maaltijden: deelnemers brengen hun eigen lunchpakket mee. Het enige wat je nog kan nodig hebben is wat zakgeld voor een drankje of snoepgoed.

Voor de buitenlandse reizen is alles inbegrepen: busreis, hotel, maaltijden, begeleiding door onze eigen teams, activiteiten en uitstappen (tenzij anders vermeld). Een zakcentje kan je altijd gebruiken voor persoonlijke uitgaven: drankjes, souvenirs,... Reisbijstands-, reisonderbrekings- en annuleringsverzekeringen zijn optioneel verkrijgbaar.

Voor de ski- en snowboardvakanties zijn inbegrepen: busreis, hotelovernachtingen, maaltijden (vol pension), skipas, begeleiding en lessen van onze eigen teams. Ski- of snowboardmateriaal huren is optioneel, net als de reisbijstands-, reisonderbrekings- en annuleringsverzekeringen. Wat zakgeld bijhebben kan handig zijn voor extra drankjes, snoep, souvenirs,...

Waar vind ik de reisvoorwaarden van Sportievak?

klik hier

Moet ik voor mijn vakantie (dure) uitrusting aankopen?

Neen. In principe voorzien wij voor alle sporten die we aanbieden de nodige uitrusting. Let wel, we hebben het over sportuitrusting, niet over kledij. Sommige zaken moet je dus wel zelf voorzien maar je hoeft geen dure aankopen te doen daarvoor. In bepaalde gevallen kan je uitrusting ook huren via ons.

Enkele praktische voorbeelden:
 • dans, omnisport, rope skipping, voetbal en dergelijke: je voorziet in aangepaste sportieve kledij, waaronder ook gepast schoeisel
 • paardrijden: alles voor het paard is ter plaatse aanwezig (zadeluitrusting, poetsmateriaal, zweepjes, enz), kledij voorzie je wel zelf maar je kan alternatieven gebruiken (een soepel zittende broek ipv een rijbroek, rubber regenlaarzen ipv rijlaarzen, een fietshelm ipv een ruiterhelm, enz)
 • racketsporten zoals tennis, badminton, enz: je brengt zoveel mogelijk je eigen rackets mee
 • skiën en snowboarden: op de binnenlandse sportkampen is er materiaal voorzien, op de buitenlandse reizen kan je materiaal huren of je eigen materiaal meebrengen
 • wielrennen: een wielrenfiets en helm kan je huren via ons maar je mag ook je eigen fiets meebrengen
 • windsurfen: surfplanken voorzien wij, een isothermisch pak (bescherming tegen het koude water) kan je huren, surfschoentjes of iets gelijkaardigs (om niet uit te glijden op je plank en je voeten niet te bezeren aan stenen) breng je zelf mee

Ben ik verzekerd op een vakantie van Sportievak?

Uiteraard! Sportievak verzekert automatisch al haar deelnemers voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid op haar binnenlandse vakanties.

Bij de buitenlandse reizen (zomer en winter) kan je optioneel verzekeringen verkrijgen. Het gaat hier om een reisbijstands- en reisonderbrekingsverzekering en om een annuleringsverzekering. Meer details over wat deze de deelnemer bieden, vind je elders op deze bladzijde.

Wie geen optionele verzekeringen neemt kan in het buitenland in principe terugvallen op zijn mutualiteit (Mutas, Eurocall, World Assistance,...). De verzekeringen die wij aanbieden dekken echter veel meer dan deze polissen doen. Kijk dus - zeker bij sporten met een hoger risico zoals skiën en snowboarden - goed na wat je verzekering wel en niet dekt.

over onze binnenlandse vakanties

Kan ik extern zijn op een interne Sportievakvakantie met overnachtingen?

Neen. Sedert enkele jaren staat de Bloso-reglementering op de gesubsidieerde sportkampen dat niet langer toe. Sportkampen zijn exclusief intern of exclusief extern, een mix van de twee is niet langer mogelijk.

Kan ik zelf kiezen welke dagen ik deelneem aan een sportkamp zonder overnachtingen?

De sportkampen zonder overnachtingen zijn net als alle andere vakanties op weekbasis. Inschrijven voor één of meerdere losse dagen is dus niet mogelijk. Uiteraard kunnen wij niemand verplichten er elke dag te zijn. Indien u beslist uw zoon of dochter thuis te houden vragen we wel ons daarvan te verwittigen, zo hoeft niemand zich nodeloos zorgen te maken. Er is geen korting mogelijk indien u er zelf voor kiest uw kind minder dagen te laten deelnemen dan er voorzien zijn.

Krijg ik korting als ik geen volledige week kan of wil deelnemen aan een sportkamp zonder overnachtingen?

Dat is helaas niet mogelijk. De deelnameprijzen zijn berekend op weekbasis. Aangezien bij afwezigheid van een deelnemer de vaste kosten (zoals de huur van sportaccommodatie en de vergoeding van de lesgevers) onveranderd blijven en de vrijgekomen plaatsen ook niet door een andere deelnemer ingenomen kunnen worden is het voor ons niet mogelijk een korting hiervoor te voorzien.

Hoe laat start een sportkamp en wanneer is het afgelopen?

Onze sportkampen met overnachting starten altijd op zondagavond. Het onthaal gebeurt tussen 18u en 19u. Op sommige locaties kan hier van afgeweken worden: je ontvangt bij de bevestiging van je inschrijving specifieke kampinformatie, waarop de uurregeling vermeld staat.

Op vrijdag wordt het kamp beëindigd na afloop van de sportlessen. Je ouders kunnen je afhalen tussen 17u30 en 18u. Eventuele afwijkingen op deze uurregeling worden eveneens vermeld op de specifieke kampinfo. Bij het afsluiten van het kamp krijg je je zakgeld terug, ontvang een kampaandenken en krijg je de kans een foto te kopen. Verlaat dus zeker niet het kamp zonder langs te gaan bij het monitorenteam!

Neem je deel aan een sportkamp zonder overnachtingen, dan verwachten we je op de eerste dag ten laatste om 9u ter plaatse. Zo kan de eventuele groepsindeling vlot van start gaan en is er nog even tijd voor praktische afspraken. Externen verlaten uiteraard elke avond de kampplaats. Het exacte uur daarvan kan met de kampleiding afgesproken worden.

Wat als ik ziek word en mijn vakantie moet onderbreken?

Indien een deelnemer om persoonlijke redenen en/of door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de organisator om, een binnenlandse vakantie met overnachtingen vroegtijdig dient te verlaten, wordt een compensatie van de verloren vakantiedagen voorzien in de vorm van een tegoedbon die één jaar geldig blijft vanaf de einddatum van de betreffende vakantie.

De waarde van deze tegoedbon wordt als volgt bepaald:
 • onderbreking op de 1ste dag: 80% van het deelnamegeld;
 • onderbreking op de 2e dag: 60% van het deelnamegeld;
 • onderbreking op de 3e dag: 40% van het deelnamegeld;
 • onderbreking op de 4e dag: 20% van het deelnamegeld;
 • onderbreking op de 5e en laatste dag: geen compensatie mogelijk
In alle gevallen wordt een administratiekost van € 25 in mindering gebracht van het compensatiebedrag. Het vakantie-initiatief dient vóór 10u verlaten te worden, zoniet gaat de compensatieregeling in vanaf de eerstvolgende dag. Deze regeling is enkel geldig mits de onderbreking gebeurt om gegronde redenen (bv ziekte, ongeval, sterfgeval in de familie,…), gestaafd met schriftelijk bewijs. Voor binnenlandse vakanties zonder overnachtingen is bij onderbreking geen compensatieregeling voorzien.

Hoe verloopt een sportkamp?

Zeer vlotjes! Sportkampen met overnachtingen starten op zondagavond: je wordt ter plaatse verwacht omstreeks 18u00. Je komt op eigen kracht naar het sportkamp. 's Avonds worden de kamers ingedeeld en maak je kennis met je kampgenoten.
De rest van de week heb je dagelijks vier uur sport (twee in de voormiddag en twee in de namiddag) van gediplomeerde lesgevers. De uren ervoor, tussenin en erna, staan animatoren klaar om je onvergetelijke kampmomenten te bezorgen. De sportkampen duren tot vrijdagavond. Op donderdagavond wordt een afscheidsfuif georganiseerd.

Bij sportkampen zonder overnachtingen word je dagelijks omstreeks 9u op de kampplaats verwacht. Er is opvang voorzien vanaf 8u 's morgens en tot 18u 's avonds.

over onze buitenlandse vakanties

Hoe laat vertrekt de bus en wanneer komt hij aan?

De bussen van onze wintervakanties vertrekken altijd 's avonds vanop vooraf vastgelegde opstapplaatsen (tankstations langs de E40). We reizen gedurende de nacht zodat we in de loop van de daaropvolgende ochtend aankomen op onze bestemming. Het exacte tijdstip is afhankelijk van de af te leggen afstand en eventuele vertragingen door bijvoorbeeld files of pech.
De terugreis vatten we - net als de heenreis - 's avonds aan. Opnieuw een hele nacht rijden, zo vlotten die minder leuke uren toch wel sneller. In de loop van de daaropvolgende ochtend kunnen je ouders je oppikken op één van de vooraf vastgelegde afstapplaatsen (tankstations langs de E40).

Bij de buitenlandse reizen naar het Comomeer vertrekken we in de zomermaanden bij de heenreis 's morgens in alle vroegte. De op- en afstapplaatsen zijn ook tankstations langs de E40 of E411. De aankomst in Italië is voorzien in de vooravond. Bij de terugreis vertrekt de bus 's avonds en sta je 's morgens terug in België.

Is mijn eigen materiaal verzekerd op een wintersportreis?

Helaas niet. Geen enkele verzekering dekt eventuele schade aan eigen ski- of snowboardmateriaal om de eenvoudige reden dat je nooit kunt aantonen in welke staat je materiaal zich bevond vóór de schade werd aangericht. Je mag dus je eigen materiaal meebrengen maar Sportievak kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. Materiaal huren via ons is op elke reis mogelijk.

Is een Europees ziekteverzekeringskaartje echt nodig?

Ja! Er bestaat heel wat verwarring over dit documentje. Dit blauwe kaartje (ter grootte van een bankkaart) kan je gratis verkrijgen bij je ziekenfonds, je kan het telefonisch aanvragen.

Verschillende ziekenfondsen zullen beweren dat je dit niet nodig hebt in het buitenland maar het tegendeel is helaas vaak waar. Vaak wordt het door medische diensten (ambulanciers, ziekenhuizen, lokale dokterspraktijken,...) gevraagd als bewijs dat je verzekerd bent. Eenvoudig vertoon van dit kaartje vermijdt dat je medische kosten onmiddellijk moet betalen. Kinderen en jongeren die in het buitenland verblijven hebben vaak geen grote bedragen bij zich en voor de organisatoren is het ook niet altijd even evident hoge bedragen voor te schieten, zeker niet als er meerdere ongevallen gebeuren.

Dit kaartje staat volledig los van reisverzekeringen dus het is niet omdat je een (eigen) reisverzekering hebt dat het kaartje overbodig zou zijn. De kleine moeite om het kaartje aan te vragen kan uw zoon/dochter én de reisleiding héél wat problemen besparen.

Kan ik in dezelfde groep zitten als mijn vriend(in)?

Op onze sportkampen en buitenlandse reizen vormt dat geen probleem. Je hoeft het alleen maar aan je lesgevers te vragen. Die zullen zoveel mogelijk met je wensen rekening trachten te houden maar het kan natuurlijk altijd zijn dat je vraag praktisch niet haalbaar is (bv als je verschillende sporttakken hebt gekozen).

Op onze wintersportvakanties worden deelnemers ingedeeld volgens hun niveau (beginners, halfgevorderden en gevorderden) in het skiën of snowboarden. Behoor je tot hetzelfde niveau dan hoef je het ook alleen maar te melden dat je graag in dezelfde groep zit. Verschilt je niveau dan zit je uiteraard niet samen in dezelfde groep maar zie je elkaar wel op de middag en uiteraard in het hotel tijdens alle nevenactiviteiten.
BELANGRIJK: Wees eerlijk wanneer je je niveau opgeeft bij je inschrijving! Het wordt sowieso getest op de eerste ski/snowboarddag dus liegen heeft geen zin. Deze aanduiding is voor ons van groot belang voor het aanstellen van de juiste lesgevers.

Mag ik zelf kiezen bij wie ik op de kamer slaap?

Uiteraard. Slechts één beperking hierin: jongens en meisjes slapen apart.
De kamerindeling gebeurt steeds bij aanvang van het kamp, je hoeft dus op voorhand niet te melden dat je graag bij die vriend/vriendin op de kamer wil, het volstaat dat bij de kamerverdeling te melden aan de kampverantwoordelijke.

Wat houdt de reisbijstands- en reisonderbrekingsverzekering in?

Deze verzekering is van toepassing tijdens de buitenlandse zomerreizen en de wintervakanties en behoedt de deelnemer voor mogelijke zware financiële gevolgen van ziekte of ongeval tijdens de reis.

Wanneer een deelnemer tijdens de reis een dokter nodig heeft of in het ziekenhuis belandt (bv na een valpartij op de skipiste, een verwonding bij het sporten, een voedselvergiftiging,...) verwittigt onze reisleiding de alarmcentrale. Deze neemt meteen alle administratieve regelingen op zich zodat de deelnemer ter plaatse zo min mogelijk cash moet betalen. Na afloop van de vakantie kunnen gemaakte kosten aangegeven worden voor terugbetaling (vrijstelling van €25).

Enkele voorbeelden van kosten die deze verzekering op zich neemt:
 • kosten voor nabehandeling in België
 • repatriëring van het slachtoffer na ziekte of ongeval
 • vervroegde terugkeer van een deelnemer in geval van overlijden of ziekenhuisopname van een familielid of bij ernstige schade aan de woning van de deelnemer (bv. brand, aardbeving)
 • verplaatsingskosten voor twee familieleden van het slachtoffer indien hun bijstand medisch vereist is
 • kosten voor verlengd verblijf dat vanuit medisch oogpunt vereist is
 • terugkeer en begeleiding van jongeren onder de 16 jaar
 • opsporings- en reddingskosten (bv zoekteam, reddingen per helikopter)
 • versturen van onmisbare geneesmiddelen of protheses
BELANGRIJK: niet alle details over wat deze verzekering wel en niet dekt zijn hier vermeld, enkel de belangrijkste zaken vindt u hier terug. Klik hier voor alle details van de polis.

Hoe verloopt een buitenlandse zomerreis?

Zonnig! Onze bussen vertrekken 's morgens vanop vooraf vastgelegde opstapplaatsen. In de loop van de (voor)avond moeten we aankomen. Eens de kamers zijn ingedeeld wordt verder kennis gemaakt met elkaar en verkennen we eventueel ook de omgeving.

De rest van de vakantie is het dagprogramma afhankelijk van het type vakantie. Er is altijd begeleiding voorzien.

De terugreis vatten we 's avonds aan. Een hele nacht rijden, zo vlotten die minder leuke uren toch wel sneller. In de loop van de daaropvolgende ochtend kunnen je ouders je oppikken op één van de vooraf vastgelegde afstapplaatsen.

Hoe verloopt een sneeuwvakantie van Sportievak?

Zonder problemen! Onze bussen vertrekken altijd 's avonds vanop vooraf vastgelegde opstapplaatsen (tankstations langs de E40). We reizen de hele nacht zodat we in de loop van de daaropvolgende voormiddag aankomen. Eerst worden de kamers verdeeld, daarna gaan we het ski- en snowboardmateriaal ophalen. Daags nadien worden de groepen volgens niveau ingedeeld. Vanaf dan blijven jullie met jullie lesgever in die kleinere groepen op de pistes.

Er wordt de hele dag geskied of gesnowboard. We nemen lunchpakketten mee vanuit het hotel, zodat we 's middags in een gezellige berghut of buiten in de zon kunnen picknicken. Je lesgever blijft de hele dag bij je en je groepje blijft ook samen op de piste. Er wordt niet noodzakelijk een hele dag les gegeven: recreatief skiën of snowboarden kan maar we blijven in groep.

Na een dag sneeuwplezier is er tijd voor een douche en daarna genieten we van een stevig avondmaal. 's Avonds zorgen de monitoren ervoor dat je je niet verveelt: een quiz, een fuif, een verkenningstocht in de omgeving, een zwempartijtje, een uurtje sport in de lokale sporthal, een avondje uit in het dorp,... Er valt altijd wel wat te beleven!

De terugreis vatten we net als bij de heenreis, 's avonds aan. Opnieuw een hele nacht rijden, zo vlotten die minder leuke uren toch wel sneller. In de loop van de daaropvolgende ochtend kunnen je ouders je oppikken op één van de vooraf vastgelegde afstapplaatsen (tankstations langs de E40).