Home Privacyverklaring

Privacyverklaring Sportievak vzw

Sportievak vzw verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt; via het aanmaken van een profiel op onze website; via schriftelijke of elektronische correspondentie en/of telefonisch contact.

Je privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons dus wij stellen alles in het werk om je gegevens te beschermen en ze vertrouwelijk te behandelen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Sportievak vzw verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en te beheren
 • het registreren van je lidmaatschap of inschrijving
 • het afhandelen van jouw betaling
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure
 • je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Sportievak vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze erkenning als gesubsidieerde sportfederatie.

Sportievak vzw verwerkt soms ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheidsgegevens:
  • Informatie die van vitaal belang is, bijvoorbeeld kwetsuren die je opliep waarvan een sportlesgever op de hoogte moet zijn of allergieën die je hebt waarvan de keuken van een kampplaats geïnformeerd moet zijn
  • De gegevens die nodig zijn om een ongevalsdossier te kunnen verwerken.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
  • Wij verzamelen enkel die gegevens die ouders zelf actief verstrekken via het aanmaken van een account op onze website en die nodig zijn om je inschrijving te kunnen verwerken.
  • De gegevens die sportclubs ons verstrekken bij aansluiting dienen om je lidmaatschap te kunnen registeren.
  • Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sportievak.be.

Hoe lang we gegevens bewaren

Sportievak vzw zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • de duurtijd van je lidmaatschap
 • zolang de account die je zelf aanmaakt actief blijft
 • zolang wettelijk verplicht is in het kader van onze erkenning als gesubsidieerde sportfederatie

Delen met anderen

Sportievak vzw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies (kleine tekstbestanden) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Naast de hieronder vermelde verschillende types cookies wordt ook steeds een strikt noodzakelijke (verder ongebruikte) PHP cookie geplaatst: PHPSESSID. Zonder deze cookie kan de website niet normaal functioneren.

Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuzes niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld. De twee meest gebruikte functionele cookies bewaren respectievelijk de taal van de bezoeker en of cookies al dan niet werden aanvaard: COOKIE_LAN en ACCEPT_COOKIES.

Andere cookies onderscheiden zich doordat de naam van de website erin wordt vermeld, bijvoorbeeld: _FAVOURITE_COOKIE, _CART, _USER.

Wij gebruiken tracking cookies om de prestaties van onze website te meten en nadien te kunnen verbeteren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons meer over het algemene surfgedrag, zoals de duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt. Deze cookies heten: _GA, _GID, _UTMA, _UTMZ . Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer de cookie -en privacyverklaring van Google.

Wij gebruiken daarnaast ook Hotjar cookies om informatie over je surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies: _HJINCLUDEDINSAMPLE, 2c Third Party cookies.

Wij maken tenslotte ook gebruik van andere third party cookies van platformen zoals Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Jivochat en Trustpilot. Je kan de relevante websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over hun cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@sportievak.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan zullen wij een controle uitvoeren, telefonisch of via je laatst gekende e-mailadres.

Sportievak vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op 056/26 44 20 of per post op Esserstraat 6 in 8550 Zwevegem.

Beveiliging

Sportievak vzw neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt alle nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zowel intern als met partners die gegevens voor ons verwerken. Als je hier vragen of twijfels bij hebt, neem dan contact op via privacy@sportievak.be.

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Sportievak gebruik van cookies. Meer informatie   OK