Home Contact Organisatie Ethisch sporten

Ethisch sporten

Sportievak vzw is een recreatieve omnisportfederatie met slechts een beperkt aantal competitiesporters en geen enkele professionele sportbeoefenaar onder haar leden. Het accent ligt dus voornamelijk op het plezier van samen sporten en bewegen.

Onze federatie is begaan met het decreet Ethisch Verantwoord Sporten en wil de voorwaarden hiertoe waarborgen, zowel in de aangesloten sportclubs als bij onze eigen sportpromotionele acties (sportkampen, sportdagen, initiaties,….).

De clubs die aansluiten bij de federatie verklaren dat ze zullen meewerken om de ethiek in hun sportclub te waarborgen en onderschrijven de acties, de reglementeringen en de deontologische codes van de federatie zoals opgenomen in de aansluitingsvoorwaarden.

Zo ziet de federatie er op toe dat er in de aangesloten clubs en tijdens haar eigen activiteiten geen inbreuken hierop gemaakt worden.

De federatie en aangesloten sportclubs onderschrijven de volgende verplichtingen inzake deontologische code, principes en reglementeringen:

 • het decreet van 24 juli 1996 over de vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar
 • het decreet van 13 juli 2007 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening
 • de principes en de regels van de democratie
 • de principes en de regels van het Europees Verdrag Inzake de Rechten van de Mens
 • de principes en de regels van het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind, mede-ondertekening van de Panathlonverklaring (rechten van het kind in de sport)
 • de deontologische code ter bestrijding van de mensenhandel binnen de federatie en aangesloten clubs en een correcte toepassing van de bestaande wetgeving
 • Inbreuken tegen deze principes moeten direct gemeld worden aan de federatie

De federatie wil daarenboven in haar beleid het accenten leggen op:

 • de rechten van het kind in de sport
 • inclusie, respect voor diversiteit en solidariteit
 • waarborgen van fysieke en psychische integriteit van het individu
 • fair play

De federatie wil de clubs ook blijvend informeren, begeleiden en ondersteunen om hun sporters goed te begeleiden.

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Sportievak gebruik van cookies. Meer informatie   OK