Home Medewerkers Gedragscodes

Gedragscodes voor Sportievakmonitoren

Sportievak hecht belang aan ethiek in de sport. Door hierop in te zetten, voegen we extra kwaliteit toe aan onze werking en wordt sport toegankelijker, gezonder en socialer voor iedereen.

Deze doelstellingen dragen we uit in onze volledige werking, zowel op de activiteiten georganiseerd door de federatie als in de werking van de aangesloten sportclubs.

Attitude

 • Ik vind het belangrijk dat elk kind plezier beleeft aan het sporten, maar ook iets bijleert.
 • Ik bied degelijke sportlessen of activiteiten aan, aangepast aan de leeftijd en vaardigheid.
 • Ik beoordeel deelnemers op wat ze doen, niet om wie ze zijn.
 • Ik besteed evenveel aandacht aan minder talentvolle als aan talentvolle deelnemers.
 • Ik leer deelnemers omgaan met winst en verlies.
 • Ik geef positieve feedback en probeer bij te dragen aan het zelfvertrouwen.
 • Ik heb oog voor het sociale aspect binnen de sportomgeving.

Begeleiding

 • Ik heb een voorbeeldfunctie en gedraag me hiernaar.
 • Ik maak geen misbruik van mijn machtspositie en intimideer mijn deelnemers niet.
 • Ik probeer respect te krijgen door respect te tonen.
 • Ik maak duidelijke afspraken met deelnemers en ouders.
 • Ik pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe.
 • Ik ben verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal.
 • Ik leer mijn deelnemers met zorg omgaan met materiaal en accommodatie.
 • Ik blijf mijn vaardigheden bijscholen.

Medisch

 • Ik zorg voor een veilige sportomgeving en voorzie aangepast materiaal.
 • Ik probeer letsels te vermijden.
 • Ik geef deelnemers voldoende rust en tijd voor recuperatie.
 • Ik vermijd drugs en doping en informeer deelnemers hierover.
 • Ik weet waar de EHBO te vinden is.

Ethisch

 • Ik ben een voorbeeld van fair play en straal dit ook uit.
 • Ik discrimineer, bedrieg of misbruik niemand.
 • Ik geef iedereen een gelijke kans.
 • Ik maak duidelijk dat pesten niet kan.
 • Ik doe niet mee aan agressie en geweld.
 • Ik kwets niemand door te schelden of grof taalgebruik.
 • Ik ben integer en ben waakzaam voor grensoverschrijdend gedrag.

Aanvaarding en meldingen

Door het afsluiten van een contract als vrijwilliger, verenigingswerker of werknemer-art 17 bij Sportievak, aanvaarden de medewerkers de reglementen en gedragscodes van de sportfederatie - met inbegrip van het tuchtreglement - en de bevoegdheid van de sportfederatie in sportieve, reglementaire, disciplinaire/tuchtrechtelijke, administratieve en jurisdictionele aangelegenheden.
Raadpleeg hier het algemeen tuchtreglement - tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag - tuchtreglement doping.

Heb je een melding van een klacht of een inbreuk tegen onze gedragscodes? Neem hiervoor contact op met onze API op api@sportievak.be of 056 26 44 20. Meer info en een meldingsformulier vind je ook op deze pagina.

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Sportievak gebruik van cookies. Meer informatie   OK