Home Sportclubs Sportverzekering Wat te doen bij ongeval

Procedure bij ongevallen

voor ongevallen gebeurd vanaf 1 september 2020

Deze procedure geldt voor de aangifte van lichamelijke ongevallen gebeurd in binnen- en buitenland.
Gebruik altijd het juiste document en zorg ervoor dat alles zorgvuldig wordt ingevuld: clubgegevens (= de naam van de afdeling waaronder je bij Sportievak bent aangesloten of je vermeldt hier "individuele verzekering bij optie 24/7"), persoonlijke gegevens met zeker ook bankrekeningnummer en e-mailadres; gegevens én beschrijving van het ongeval, eventuele getuige en/of toezichthouder en uiteraard ook het geneeskundig getuigschrift.

Het aangifteformulier van Arena kan je hier downloaden

 1. Je kwetst je tijdens een clubactiviteit of op de weg van of naar de activiteit.
 2. Je vult het ongevalsaangifteformulier zorgvuldig in.
 3. Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het geneeskundig getuigschrift op pagina 4 van het formulier dient in te vullen. Of je vraagt in het ziekenhuis een gelijkwaardig officieel medisch attest waarop ook duidelijk een diagnose staat.
 4. Zo snel mogelijk na het ongeval bezorg je het ongevalsaangifteformulier aan het secretariaat van Sportievak vzw: inscannen en mailen naar clubs@sportievak.be of per post naar Sportievak vzw - Esserstraat 6 -8550 Zwevegem (tel: 056 26 44 20)
 5. De verdere afhandeling van jouw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA. De maatschappij stuurt jou binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en jouw dossiernummer.
 6. Alle bijkomende onkostennota’s kan je best zo snel mogelijk doorsturen naar ARENA zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
 7. Moesten er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zijn, dan meld je dat ook aan ARENA om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Maar hopelijk is deze informatie voor jou overbodig en kan je genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier.


Bij vragen, twijfels of problemen kan je altijd terecht bij Sportievak, wij zorgen voor een snel antwoord.

Bij eventuele ziekenhuisopname is het zeker aan te raden ook je hospitalisatieverzekering (bv via je werkgever) te verwittigen. Geef vooraf de gegevens en nadien de eindafrekening van je hospitalisatieverzekering door aan de verzekeringsmaatschappij.


Procedure bij ongevallen - gebeurd vóór 1 september 2020

Deze procedure geldt voor de aangifte van lichamelijke ongevallen gebeurd in binnen- en buitenland.
Gebruik altijd het juiste document en zorg ervoor dat alles zorgvuldig wordt ingevuld: clubgegevens, persoonlijke gegevens met zeker ook bankrekeningnummer en e-mailadres; gegevens én beschrijving van het ongeval, eventuele getuige en/of toezichthouder en uiteraard ook het medisch getuigschrift. Handig is dat je steeds een aangifteformulier bij de hand hebt.
Sportievak werkt met twee polisnummers afhankelijk van de aansluitingsperiode. Wij vullen dat polisnummer zelf aan bij het ingeven van het ongeval bij Ethias.

De ongevalsaangifte Ethias kan je hier downloaden

 1. De ingevulde ongevalsaangifte (deels door slachtoffer, deels door de arts) zo snel mogelijk opsturen naar het secretariaat van Sportievak vzw
  per post naar Sportievak, Esserstraat 6 - 8550 Zwevegem of scan per mail naar clubs@sportievak.be.
 2. Je ontvangt een mail van goede ontvangst van Sportievak. Wij doen de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij. Binnen de 10 werkdagen ontvang je vanwege de verzekeringsmaatschappij een ontvangstmelding met genezingsattest.
 3. Alle kosten (dokter, ziekenhuis, apotheek, tandarts, …) betaal je eerst zelf. Breng eventuele doktersbriefjes eerst binnen bij je ziekenfonds en vraag een kwijting (verschilstaat).
 4. Na tussenkomst van de mutualiteit kunnen de overige kosten rechtstreeks doorgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij (originele documenten!). Bezorg ook de gedetailleerde medische verslagen van alle onderzoeken/ingrepen ook aan de verzekeringsmaatschappij (ev. per mail).
 5. Bij genezing en/of sporthervatting laat je het genezingsattest invullen door de behandelende arts en bezorg je dat aan de verzekeringsmaatschappij (mag ook per mail).

Bij vragen, twijfels of problemen kan je altijd terecht bij Sportievak vzw, wij zorgen voor een snel antwoord.

Bij eventuele ziekenhuisopname is het zeker aan te raden ook je hospitalisatieverzekering (bv via je werkgever) te verwittigen. Geef vooraf de gegevens en nadien de eindafrekening van je hospitalisatieverzekering door aan de verzekeringsmaatschappij.

Contact opnemen?

Clubondersteuners Hilde en Sophie helpen jou zo snel mogelijk verder!

Bel 056 26 44 20       Mail clubs@sportievak.be