Home Sportkampen Praktische info Gedragscodes

Gedragscodes op sportkamp

Sportievak hecht belang aan ethiek in de sport. Door hierop in te zetten, voegen we extra kwaliteit toe aan onze werking en wordt sport toegankelijker, gezonder en socialer voor iedereen.

Deze doelstellingen dragen we uit in onze volledige werking, zowel op de activiteiten georganiseerd door de federatie als in de werking van de aangesloten sportclubs.

Bij inschrijving onderschrijft elke ouder en deelnemer ook de gedragscode gezond en ethisch sporten en het tuchtreglement van de federatie.

Heb je een melding van een klacht of een inbreuk tegen onze gedragscodes? Neem hiervoor contact op met onze API op api@sportievak.be of 056 26 44 20. Meer info en een meldingsformulier vind je ook op deze pagina.

Gedragscode deelnemers

 • Ik speel en sport met alle deelnemers en zorg er mee voor dat het sporten leuk is voor iedereen.
 • Ik probeer altijd mijn best te doen en sta klaar om te helpen.
 • Ik luister goed naar de opdrachten en gehoorzaam aan monitoren (ook al ben ik niet akkoord).
 • Ik hou me aan gemaakte afspraken en sport volgens de afgesproken regels.
 • Ik onderneem geen gevaarlijke experimenten, maar hou het veilig.
 • Ik eet gezond, drink voldoende, rust op tijd.
 • Ik zorg voor mijn lichaam en meld eventuele blessures.
 • Ik neem geen drugs noch doping.
 • Ik behandel het materiaal met zorg.
 • Ik heb respect voor iedereen (mede- en tegenstanders, lesgevers, vrijwilligers, uitbaters,…).
 • Ik hou me aan de regels van fair play: ik speel het spel eerlijk en blijf sportief bij winst en verlies.
 • Ik schreeuw of scheld niet en doe niet mee aan agressie en geweld.
 • Ik ben verdraagzaam en respecteer iedereen als persoon.
 • Ik pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niemand.
 • Ik ben integer en ben waakzaam voor grensoverschrijdend gedrag.

Gedragscode ouders

 • Ik vind het belangrijk dat mijn kind plezier beleeft aan het sporten.
 • Ik leer mijn kind dat inzet en motivatie belangrijker is dan winnen en prestaties.
 • Ik aanvaard dat mijn kind niet altijd de beste is, maar prijs mijn kind als het zijn best heeft gedaan.
 • Ik moedig mijn kind aan de regels te volgen (zowel reglement als gedragscode).
 • Ik zie er op toe dat mijn kind het nodige sportgerief bij zich heeft.
 • Ik breng mijn kind op tijd naar de activiteit en verwittig tijdig indien mijn kind afwezig zal zijn.
 • Ik leer mijn kind om respectvol om te gaan met materiaal, accommodatie, teamgenoten, trainers, tegenstanders.
 • Ik ondersteun positief gedrag en help negatief gedrag te voorkomen.
 • Ik blijf ouder en accepteer de beslissingen van de monitor/lesgever/scheidsrechter.
 • Ik respecteer en waardeer de begeleiders (vrijwillige lesgevers) van mijn kind die de sportactiviteit mogelijk maken.
 • Ik zorg ervoor dat mijn kind voldoende rust en een gezonde voeding krijgt.
 • Ik tolereer geen pestgedrag van mijn kind en reageer gepast op negatief gedrag.
 • ik ben integer en ben waakzaam voor grensoverschrijdend gedrag
Om uw surfervaring te verbeteren maakt Sportievak gebruik van cookies. Meer informatie   OK